Oxford Circus (stanica metra)

stanica londýnskeho metra

Oxford Circus je jednou zo staníc londýnskeho metra obsluhujúca londýnsku mestskú časť Oxford Circus v obvode Westminster. Stanicu obsluhujú Bakerloo, Central a Victoria Line a nachádza sa v tarifnej zóne 1 na rohu ulíc Oxford Street a Regent Street. Je to tretia najrušnejšia stanica v sieti a vôbec najrušnejšia stanica metra, v ktorej blízkosti sa nenachádza žiadna železničná stanica.

Oxford Circus
Stanica Oxford Circus
Umiestnenie
Miesto Oxford Circus
Miestna autorita City of Westminster
Prevádzka
Prevádzkovateľ London Underground
Počet nástupíšť 6
Počet cestujúcich za rok 72,046 miliónov
Transport for London
Zóna 1
Dôležité dátumy Otvorenie 1900
Londýnska doprava
Zoznam londýnskych staníc: Underground | National Rail

Stanica bola otvorená spoločnosťou Central London Railway (CLR) 30. júla 1900 a následne aj Baker Street & Waterloo Railway (BS&WR) 10. marca 1906. Tieto dve spoločnosti mali oddelené východy zo stanice ako aj výťahové šachty smerujúce pod zem. Budovy stanice týchto dvoch spoločností boli postavené na veľmi stiesnených priestoroch na obidvoch rohoch ulíc Oxford Street a Argyll Street východne od námestia Oxford Circus a dodnes pretrvávajú ako východy zo stanice. Stanice boli pôvodne vybudované ako úplne samostatné, ale prestupné chodby boli pohotovo doplnené. Zachovaná budova CLR na východnom rohu je najlepším príkladom staníc navrhnutých Harrym Bellom Measuresom, budova BS&WR zas najlepšie odzrkadľuje prácu Leslieho Greena.

Už skoro od počiatku stanica trpí veľkou preťaženosťou a už sa tu udialo veľa vylepšení, ktoré tento problém mali odstrániť. Po mnohých diskusiách medzi dvoma spoločnosťami sa začalo stavať v roku 1912. Vznikol tu nový vestibul stanice vybudovaný v základoch budovy BS&WR a na prístup k Bakerloo Line sa začal používať nový pár eskalátorov. Prístup k Central Line bol zabezpečený cez pôvodné chodby. Stavba bola dokončená 9. mája 1914 s výťahmi k Central Line stále v prevádzke. V roku 1923 však toto vylepšenie prestávalo stačiť počtu cestujúcich a tak začala ďalšia prestavba. Vtedy tu pribudli nový pár eskalátorov smerom k Central Line a budova CLR začala existovať už len ako východ. Ďalej 2. októbra 1928 bol pridaný tretí eskalátor smerom k Bakerloo Line. V roku 1942 tu nezvyčajne začali byť v prevádzke aj nové vysokorýchlostné výťahy, ktoré sa väčšinou využívali ako priamy výstup od Central Line do budovy CLR.

Victoria Line tu začala premávať 7. marca 1969. Aby sa zvládol nápor ďalších cestujúcich, bol postavený nový vestibul priamo pod námestím Oxford Circus. Doprava bola počas výstavby (1963 - 1968) presmerovaná ponad most tvaru dáždnika, ktorý sa nachádzal nad križovatkou. Presmerované boli aj vodovodné potrubia a telefónne káble do nových tunelov vedľa vestibulu. Výstavba tunelov a nástupíšť Victoria Line, eskalátorových šácht a prestupných chodieb k Central Line sa realizovala cez prístupové šachty zapustené neďaleko Cavendish Square, Upper Regent Street a Argyll Street. Taktiež tu bol vybudovaný aj priamy prestup na nástupištia Bakerloo Line. S novými eskalátormi boli pôvodné výťahy úplne odstránené.

V roku 1984 počas rekonštrukčných prác vznikol v stanici požiar, ktorý zničil celé jedno nástupište. Predpokladá sa, že požiar bol spôsobený dymiacimi predmetmi, ktoré niekto strkal cez ventilačnú mriežku do skladu, kde sa vznietili viaceré uložené materiály. Toto viedlo k zákazu fajčenia v celej sieti londýnskeho metra.

Stanica sa v dnešných dňoch podrobuje rozsiahlej modernizácii, v ktorej prebehne výmena väčšiny doterajšieho vybavenia. Tiež by sa na nástupištia Victoria Line mali vrátiť pôvodné motívy stanice [1] od Hansa Ungera.

Miesta záujmu

upraviť

Galéria

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Iné projekty

upraviť