Oxid dusičný

chemická zlúčenina

Oxid dusičný (N2O5) je jeden z piatich oxidov dusíka.

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec N2O5
Vzhľad biela tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 108,01 g/mol
Teplota topenia 41 °C
Teplota varu 47 °C
Hustota 1,642 g/cm3
Rozpustnosť v chloroforme
s vodou reaguje za vzniku HNO3
Bezpečnosť
NFPA 704
0
3
0
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10102-03-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Za obyčajných podmienok je oxid dusičný bezfarebná, na vzduchu rozplývajúca sa tuhá látka. Pri teplote 30 stupňov Celzia sa rozkladá (sublimuje). Pripravuje sa dehydratáciou kyseliny dusičnej: 2HNO3 + P2O5 = N2O5 + 2HPO3. Je anhydridom kyseliny dusičnej. S vodou vytvára kyselinu dusičnú: N2O5 + H2O = 2HNO3.