Oxid xenoničelý

chemická zlúčenina

Oxid xenoničelý (XeO4) je žltá kryštalická silne nestabilná zlúčenina vzácneho plynu xenónu s kyslíkom. Molekula má tvar tetraédra.

Oxid xenoničelý

Vzorec
Zobrazenie molekuly

Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec XeO4
Vzhľad žltá pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Teplota topenia −35,9 °C
Teplota varu 0 °C (rozklad)
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Explozívny rozklad zlúčeniny nastáva pri teplote −35,9 °C, ktorý je zároveň jej sublimačnou teplotou a teplotou topenia.

XeO4 → Xe + 2 O2

Metódy prípravy upraviť

Zlúčeninu možno pripraviť napríklad reakciou pevného Ba2XeO6 so studenou koncentrovanou kyselinou sírovou, keď ako prechodná zlúčenina vzniká najprv kyselina xenoničelá H4XeO6, ktorá sa okamžite ďalej rozpadá podľa rovnice:

Ba2XeO6 + 2 H2SO4 → 2 BaSO4 + H4XeO6
H4XeO6 → 2 H2O + XeO4

Ďalšou možnou metódou prípravy je disproporcionácia xenonanov na xenoničelan a xenón:

2 XeO42− → XeO64− + Xe + O2.

Inou uvádzanou reakciou je oxidácia xenónanov ozónom:

2 XeO42− + 4 e- + 2 O3 → 2 XeO64- + 2 O2.

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oxid xenoničelý na českej Wikipédii.