Pác je miestna časť obce Cífer v okrese Trnava. Leží na Podunajskej pahorkatine, v podcelku Trnavská tabuľa, na ľavom brehu Gidry v nadmorskej výške 140 m n. m., 2 km juhovýchodne od Cífera. Do roku 1974 bola samostatnou obcou.

V obci sa nachádza pôvodne barokový rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla z polovice 18. storočia, postavený na starších základoch.

Pác je významnou archeologickou lokalitou, ktorá sa nachádza na pravom brehu Gidry. Stál tu areál rímskej vojenskej stanice, z ktorého sa odkryli murované základy kasární a veliteľskej budovy, zvyšky palisádového opevnenia s priekopou, zvyšky drevených barakov, dielní a studne. Počiatky vojenskej stanice sa kladú do 1. polovice 4. storočia po Kr. V lokalite boli taktiež objavené doklady osídlenia z obdobia sťahovania národov a slovanské osady z 8. a 9. storočia. Západne od náleziska bolo odkryté slovanské pohrebisko z 8. storočia.

Archeologická lokalita je prístupná z obce mostom cez Gidru. Pác leží na odbočke cesty I/61, ktorá spája Cífer a Voderady.

Organizácie upraviť

Na Páci pôsobia 2 občianske združenia:

  • OZ Pác – stará sa o renováciu kostola a pamiatok
  • OZ Pácan – Od svojho vzniku združenie každoročne organizuje rôzne akcie a posedenia, medzi ktoré patria napríklad veľmi populárny karneval, posedenie s Mikulášom, MDD, stavanie Mája a veľa ďalších. V roku 2012 sa s pomocou niekoľkých dobrovoľníkov podarilo vybudovať detské ihrisko (park).

Súradnice: 48°18′17″S 17°31′11″V / 48,304632°S 17,519674°V / 48.304632; 17.519674