Pôdny horizont je označenie vrstvy pôdy, ktorá má určité charakteristické chemické a fyzikálne vlastnosti. Súbor pôdnych horizontov tvorí pôdny profil.

Pôdny profil so základnými pôdnymi horizontami. O - organický horizont, A - humusový horizont, B - iluviálny horizont, a C je materská hornina.

Externé odkazy Upraviť