Pôdny profil je vertikálny prierez pôdou od povrchu až po nezvetraný horninový podklad, tvoria ho typické vrstvy, ktoré nazývame pôdne horizonty. Skúmanie pôdneho profilu sa vykonáva výkopom sondy. Z pôdneho profilu sa dajú vyčítať pôdne horizonty, kategória pôdy a čiastočne aj chemizmus pôdy.

Ukážka pôdneho profilu. O - organický horizont, A - humusový horizont, B - iluviálny horizont, a C je materská hornina.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Půdní profil na českej Wikipédii.