Pôstne obdobie

obdobie, keď je v cirkvi pôst

Pôstne obdobie je obdobie keď je v cirkvi pôst. Každá cirkev má vlastné pôstne obdobia.

Rímskokatolícka cirkevUpraviť

V rímskokatolíckej cirkvi je obdobie roka liturgicky nazývané pojmom pôstne obdobie umiestnené pred Veľkou nocou a trvá 40 dní – začína sa v Popolcovú stredu a končí sa Piatkom utrpenia Pána. Do pôstnych dní sa v západnom obrade nerátajú nedele. Podľa pôstneho poriadku Rímskokatolíckej cirkvi sú dni prísneho pôstu predovšetkým Popolcová streda a Piatok utrpenia Pána, keď je prikázané zdržiavať sa mäsitých pokrmov a je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť.[1] V rámci rozjímania nad utrpením Krista sa počas neho modlia napríklad krížové cesty počas piatkov.

Byzantský obradUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Veľký pôst

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi existuje viacero pôstnych období: Veľký pôst, filipovka, petro-pavlovský pôst a uspenský pôst. Veľký pôst časovo približne zodpovedá rímskokatolíckemu pôstnemu obdobiu pred Paschou (začína sa však trocha skôr a nezarátavajú sa doňho soboty a nedele), ale výrazne sa od neho líši pôstnou disciplínou, obsahovo i liturgicky.

ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť