Pabyľka (cauloid) je nepravý orgán stielkatých rastlín. Ide o ekvivalent stonky cievnatých rastlín. Na rozdiel od stonky nemá kutikulu, ani pravé vodivé pletivá, hoci u niektorých machov z radu Polytrichales vidno náznaky vodivých pletív s diferenciáciou na drevo a lyko. U niektorých hnedých rias a machorastov tiež možno pozorovať transport vody a látok trubicovými bunkami na koncoch perforovanými, podobne, ako je to u sítkovíc cievnatých rastlín.

Pabyľka s palístkami Porastníka schreberovho (Pleurozium schreberi)

ZdrojUpraviť

  • NĚMEC, Bohumil; PASTÝRIK, Ľudovít. Všeobecná botanika. Zväzok 2.. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1948-september. 2 zv. (Náučná knižnica (vysokoškolské rukoväti).) Kapitola 102, s. 293-297.