Pacifická platňa alebo tichomorská platňa je tektonická platňa pokrývajúca Tichý oceán. Je to jediná veľká platňa, ktorá je tvorená výlučne oceánskou kôrou.

      - Pacifická platňa.

Juhovýchodný okraj tvorí Východopacifický chrbát, ktorý je miestom najrýchlejšieho rozpínania zemskej kôry (až 10 cm/rok). Východopacifický chrbát tvorí hranicu medzi pacifickou, antarktickou platňou a platňou Nazca. Smerom na sever sa stretáva so severoamerickou platňou, kde je dôležitým geologickým fenoménom tektonický zlom San Andreas v Kalifornii - miesto častého výskytu zemetrasení.

Severný, severozápadný a západný okraj tvorí sústava hlbokomorských priekop (Aleutská, Ochotská a Mariánska, Tonžská a Kermadecká priekopa) a s nimi spojený vulkanizmus ostrovných oblúkov (Aleuty, Kurily, Japonské ostrovy, Filipíny, Mariány, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Kermadecove ostrovy a Nový Zéland). Tento vulkanický pás je známy aj pod názvom Ohnivý kruh. Južná strana je ohraničená riftovým systémom s Antarktickou platňou.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť