Pahorkatina je vypuknuté územie (geomorfologický tvar) s (mierne až stredne) zvlneným georeliéfom. Pre Slovensko (a Česko) definovaný ako vypuknuté územie (geomorfologický tvar) s (mierne až stredne) zvlneným georeliéfom a s prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou od 30 do 150 m.

Chvojnická pahorkatina

Pahorkatiny tvoria 18,4 % povrchu Slovenska. Vyskytujú sa najmä na Podunajskej nížine a Východoslovenskej nížine.