Palístok alebo fyloid [1] je nepravý rastlinný orgán nižších rastlín a niektorých vyšších rastlín (machorasty). Je tvorený jednou vrstvou buniek, a prostriedkom niekedy vedie náznak vodivého pletiva v podobe vodivej žilky, u niektorých (Polytrichales) vidno náznaky diferenciácie na nedokonalé drevo a lyko. Povrch nie je pokrytý kutikulou.

Palístok machu Eurhynchium hians

Zdroje upraviť

  1. fyloid. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov. 2000. S. 413
  • NĚMEC, Bohumil; PASTÝRIK, Ľudovít. Všeobecná botanika. Zväzok 2.. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1948-september. 2 zv. (Náučná knižnica (vysokoškolské rukoväti).) Kapitola 102, s. 293-297.