Paleoarchaikum je éra archaika s trvaním 3 600 – 3 200 mil. rokov. Po ňom nasledovalo mezoarchaikum.

Paleoarchaikum
Zaradenie
Éra archaika
← eoarchaikum mezoarchaikum →
Časové rozpätie paleoarchaika
(v miliónoch rokov)
Začiatok 3 600
Koniec 3 200
Trvanie 400
Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 predkambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
tón
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryak
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadean
Stromatolit – Pilbara craton – Austrália

V paleoarchaiku pokračoval vývoj zemskej kôry, aj keď dôkazov sa dochovalo len veľmi málo. Toto obdobie nie je odlíšené na základe žiadnej typovej horninovej formácie, jeho vek je stanovený chronometricky. Z paleoarchaika pochádza aj prvý nález dochovanej mikrofosílie – baktérie v slieňovci zo západnej Austrálie, s datovaním 3 460 mil. rokov.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
Archaikum (3 800 – 2 500 mil. rokov)
Eoarchaikum
(3 800 – 3 600)
Paleoarchaikum
(3 600 – 3 200)
Mezoarchaikum
(3 200 – 2 800)
Neoarchaikum
(2 800 – 2 500)