Paleoklimatológia

náuka, ktorá skúma klímu predošlých geologických období Zeme

Paleoklimatológia je náuka, ktorá skúma klímu predošlých geologických období Zeme. Používa pri tom záznam z ľadových pokrývok, sedimentov a usadených hornín, letokruhov stromov alebo prírastkových čiar iných organizmov, ako sú koraly či lastúrniky.

Graf vývoja koncentrácie kyslíka v atmosfére za poslednú miliardu rokov. Červená línia znázorňuje súčasný stav koncentrácie s 21% O2.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.