Pamätné euromince

zoznamový článok projektov Wikimedia

Dvojeurové pamätné mince resp. eurové mince s nominálom 2 eurá, sú špeciálne euromince razené a emitované národnými (centrálnymi) bankami členov eurozóny od roku 2004 ako legálne a obehové platidlo všetkých členských štátov. Od júla 2012 môže každá krajina vydať za rok dve takéto mince. Tieto mince obyčajne oslavujú výročie historickej udalosti alebo upozorňujú na práve prebiehajúcu udalosť.

Eurozóna

BelgickoChorvátskoCyprusEstónskoFínskoFrancúzskoGréckoHolandskoÍrskoLitvaLotyšskoLuxemburskoMaltaNemeckoPortugalskoRakúskoSlovenskoSlovinskoŠpanielskoTaliansko

Mikroštáty

AndorraMonakoSan MarínoVatikán

Budúce štáty eurozóny

BulharskoČeskoMaďarskoPoľskoRumunsko

Ostatní členovia

DánskoŠvédsko

Nominálne hodnoty

0,01 €0,02 €0,05 €0,10 €0,20 €0,50 €1 €2 €

Pamätné euromince
2004

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023

Pamätné mince sa stali zberateľským artiklom, ale nemali byť zamieňané a nenahrádzajú maloemisné zlaté a strieborné pamätné mince, priamo určené na zberateľské účely a priamo definované ako „zberateľské“. Takéto mince sú zväčša vyrobené vo vysokoleštených emisiách a s vyšším nominálom.

Pravidlá a obmedzenia

upraviť

Základom pravidiel pre emisiu pamätných mincí bolo rozhodnutie Európskej rady, ktoré zrušilo zákaz zmeny národnej strany mincí počínajúc 1. januárom 2004. [1] Napriek tomu niektoré pravidlá a obmedzenia stále platia.

Dve obmedzenia sa týkajú tvorby grafických návrhov. Prvé určuje spoločnú zadnú stranu, druhé stanovuje, za akých okolností môže dôjsť k zmene národnej strany mince. Táto norma stanovila, že lícna strana by nemala byť menená pred rokom 2008, iba v prípade, ak sa hlava štátu, vyobrazená na niektorých minciach, zmení. Moratória na ďalšie zmeny mali byť preskúmané v roku 2008.

Ďalšie predpisy obmedzili frekvenciu a počet pamätných mincí. Každý členský štát eurozóny môže vydať v roku pamätnú mincu, len v nominále 2 €. Celkový počet týchto mincí, emitovaných do obehu za rok by nemal presiahnuť nasledujúci počet: [2]

 • 0,1 % celkového počtu 2 € mincí uvedené do obehu všetkými členmi eurozóny. Tento limit môže byť výnimočne zvýšený až na 2,0 %, pokiaľ ide o mince pripomínajúce veľmi dôležité a pozoruhodné udalosti, v tomto prípade by mal členský štát vydávajúci tento vyšší počet mincí upustiť od uvedenia akejkoľvek pamätnej mince do obehu pre nasledujúce štyri roky.
 • 5,0 % z celkového počtu 2 € mincí uvedených do obehu v členskom štáte, ktorý vydal predmetné pamätné mince.

Ďalšie rozhodnutie[3] (z 18. júla 2005) pridalo dve ďalšie usmernenia týkajúce sa návrhu mince. Štát emitujúci mince by mal byť nejakým spôsobom jasne identifikovaný na lícnej strane, a to buď uvedením plného mena, alebo jasne identifikovateľnou skratkou. Názov meny a nominálna hodnota mince by sa nemala opakovať na národnej strane, nakoľko sa už nachádza na spoločnej rubovej strane.

Tieto obmedzenia však neplatia retroaktívne, len pre nové členské štáty eurozóny a pre nové vzory národných lícnych strán štátov, ktoré menia ich dizajn a pre pamätné euromince po roku 2006. Toto pravidlo tak ovplyvnilo 5 členských štátov a boli donútené zmeniť svoje národné strany v blízkej budúcnosti (Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Nemecko a Grécko). Zmena prebehla vo Fínsku v roku 2007 [4] a v Belgicku v roku 2008.

Následné rozhodnutie[5] upravilo pravidlá znova:

 • dvanásť hviezd Európskej únie po obvode mince má obklopovať všetky ďalšie konštrukčné prvky, vrátane roku emisie, loga mincovne, a názvu krajiny. Hviezdy sa majú objaviť v rovnakom rozsahu ako sú rozvrhnuté na vlajke Európskej únie. (Tieto odporúčania nie sú v súčasnosti splnené na minciach Nemecka, Holandska a Luxemburska.)
 • konštrukcia euromincí sa nesmie meniť s výnimkou konkrétnych prípadov:
  • ak dizajn mincí je v rozpore s odporúčaním, môžu byť aktualizované, aby boli v súlade s nimi. (To sa vzťahuje na Rakúsko, Nemecko, Grécko, Luxembursko a Holandsko).
  • ak dizajn mincí znázorňuje hlavu štátu, môže byť úprava:
# každých pätnásť rokov, tak aby bola v súlade s aktuálnym vzhľadom;
# ak hlava štátu abdikuje, zomrie, alebo sa inak zmení. Dočasné hlavy štátov nemôžu byť použité ako dôvod pre zmenu dizajnu, skôr pre 2 € pamätnú mincu (prípadne druhú pamätnú mincu 2 €).
# každých pätnásť rokov bez ohľadu na dôvod. Táto doba je pre jednotlivé krajiny rôzna.
Krajina Zmeny dizajnu Rok najbližšej možnej zmeny
Rakúsko  –  2017
Belgicko 2014 2029
Fínsko  –  2017
Francúzsko  – (1c-50c), 2022 (1 € a 2 €)  2017, 2037
Nemecko  –  2017
Grécko  –  2017
Írsko  –  2017
Taliansko  –  2017
Luxembursko  –  2017
Monako 2006 2021
Holandsko 2014 2029
Portugalsko  –  2017
San Maríno 2017 2032
Španielsko  – (1c-50c), 2015 (1 € a 2 €) 2017, 2030
Vatikán 2005, 2006, 2014, 2017 2032
Slovinsko  –  2022
Malta  –  2023
Cyprus  –  2023
Slovensko  –  2024
Estónsko  –  2026
Andorra  –  2029
Lotyšsko  –  2029
Litva  –  2030
 • okraj písma na pamätných minciach má byť rovnaký ako bežných obehových minciach.

(Tieto ustanovenia donútili Belgicko zmeniť svoj návrh a späť vyobraziť originálny portrét svojho panovníka, zmenený v roku 2008 a splniť odporúčania, ktoré boli v rozpore s pravidlami; belgické mince z roku 2009 vyobrazujú pôvodný portrét z roku 1999, ale zvyšný dizajn mince z roku 2008, pokiaľ ide o názov krajiny a rok emisie a o značku mincovne. Tieto ustanovenia tiež zakazuje ďalšie SEDE VACANTE súbory mincí pre Vatikán, ktoré umožňujú iba pamätné mince pre takéto príležitosti.)

Tieto odporúčania sa budú prehodnocovať znovu v roku 2015.

Do konca roka 2017, všetky krajiny eurozóny samostatne emitovalo aspoň jednu pamätnú mince 2 €: (Andorra, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Monako, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko a Vatikán), počínajúc gréckou olympijskou mincou, ktorá odštartovala emitovanie pamätných mincí.

Okrem vlastných národných mincí sa vydávajú aj spoločné série mincí. Pričom do týchto sérií sa môžu, ale nemusia pripojiť aj štáty Monako, San Maríno, Vatikán a Andorra. Túto možnosť využilo zatiaľ iba San Maríno v roku 2012.

 • 2007 – séria mincí k 50. výročiu podpísania Rímskych zmlúv – 13 vtedajších členských štátov eurozóny
 • 2009 – séria mincí k 10. výročiu zavedenia eura ako bezhotovostného platidla – Hospodárska a menová únia – 16 vtedajších členských štátov eurozóny. Motív tejto série mincí bol vybraný internetovou anketou.
 • 2012 – séria mincí k 10. výročiu zavedenia eura ako hotovostnej meny – eurobankoviek a euromincí – 17 vtedajších členských štátov eurozóny a San Maríno. Motív tejto série mincí bol vybraný internetovou anketou.
 • 2015 – séria mincí k 30. výročiu vzniku vlajky Európskej únie – 19 členských štátov eurozóny. Motív tejto série mincí bol vybraný internetovou anketou.
 • 2022 – séria mincí k 35. výročiu vzniku európskeho programu Erasmus

Niektoré krajiny eurozóny sa rozhodli, že vydajú mincu s rovnakou témou a motívom. Spoločná téma súvisí hlavne s vydávajúcimi krajinami.

Niektoré členské štáty eurozóny sa rozhodli v jednom roku nezávisle na sebe vydať mincu s rovnakou témou, ale rôznym motívom.

Niektoré členské štáty eurozóny sa rozhodli vydať mince s totožnou témou, len iným číselným výročím.

 • Vatikánsku tému pri príležitosti Svetového dňa mládeže vydali dvakrát. Prvýkrát k 26. stretnutiu v roku 2011 a druhýkrát k 28. stretnutiu v roku 2013.
 • Luxemburskú tému výročia nástupu veľkovojvodu Henricha I. na trón vydali dvakrát. Prvýkrát k 5. výročiu v roku 2005 a druhýkrát k 15. výročiu v roku 2015.
 • Vatikánsku tému pri príležitosti Svetového stretnutia rodín vydali dvakrát. Prvýkrát k 7. stretnutiu v roku 2012 a druhýkrát k 8. stretnutiu v roku 2015.
 • Fínsku tému výročia vyhlásenia fínskej nezávislosti vydali dvakrát. Prvýkrát k 90. výročiu v roku 2007 a druhýkrát k 100. výročiu 2017.
 • Vatikánsku tému pri príležitosti založenia Vatikánskeho mestského štátu vydali dvakrát. Prvýkrát k 75. výročiu v roku 2004 a druhýkrát k 90. výročiu v roku 2019.
 • Francúzsku tému pri príležitosti výzvy generála de Gaulla z 18. júna vydali druhýkrát. Prvýkrát k 70. výročiu v roku 2010 a druhýkrát pod iným názvom bude vydaná k 80. výročiu v roku 2020
 • Luxemburskú tému výročia narodenia dedičného veľkovojvodu Guillauma vydajú druhýkrát. Prvýkrát k 25. narodeninám v roku 2006 a druhýkrát k 40. narodeninám v roku 2021.
 • Belgickú tému Belgicko-luxemburskej hospodárskej únie vydajú druhýkrát. Prvýkrát všeobecne v roku 2005 Belgicko a druhýkrát k 100. výročiu založenia v roku 2021

Niektoré členské štáty eurozóny sa rozhodli v rôznych rokoch vydať mince s rovnakou témou. Motívy mincí sú rôzne. Môžu, ale nemusia pripomínať isté výročie od danej udalosti.

Krajina Počet emisií 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
obeh RZ obeh HMÚ obeh TY€ obeh obeh EÚF obeh obeh obeh obeh obeh obeh obeh obeh ERZ obeh obeh obeh
  Rakúsko 7 P
  Belgicko 28 P P
  Fínsko 31 P P
  Francúzsko 29 P P P P
  Nemecko 26 P P P
  Grécko 23 P P
  Írsko 6 P
  Taliansko 29 P P P
  Luxembursko 30 P P P
  Monako 12
  Holandsko 8 P
  Portugalsko 27 P
  San Maríno 26 P P
  Španielsko 19 P P P
  Vatikán 25 P P
  Slovinsko 17 P
  Malta 22 P P P
  Cyprus 5 P
  Slovensko 14 P P P P P
  Estónsko 13 P P
  Andorra 12
  Lotyšsko 13 P P
  Litva 13 P P P
  Chorvátsko 0
     ✓ – emitované
     nečlen eurozóny
     ✘ – neemitované
     P – emisia plánovaná

Nominál mincí je zvyčajne nižší ako ich trhová (zberateľská) hodnota (medzi 3 € a 12 €). Výnimku tvoria emisie San Marína, Monaka, Vatikánu a Andorry, ktorých mince sú bežne predávané medzi 25 € a 60 €, staršie emisie sú často hodnotené nad 100 €.

Vydané vzory boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie

Série národných pamätných mincí

upraviť

Päť členských štátov eurozóny – Luxembursko, Nemecko, Španielsko, Malta, Lotyšsko, Litva a Francúzsko sa rozhodli raziť určité roky svoje národné pamätné dvojeurové mince v ucelenom tematickom celku.

Luxemburská veľkovojvodská dynastia

upraviť

Od roku 2004 vydáva každoročne dvojeurovú pamätnú mincu s motívom veľkovojvodskej dynastie vládnucej v Luxembursku. Každá minca bude zobrazovať udalosť, stavbu alebo iné témy týkajúce sa dynastie alebo člena dynastie spolu s ich portrétmi. Do tejto série patria všetky vydané a plánované Luxemburské mince okrem spoločných mincí. Rok ukončenia série nie je známy.

LUXEMBURSKO
Rok Poradie Motív Zobrazený člen/členovia Dynastie (House of Nassau-Weilburg)
2004 1 podobizeň a monogram veľkovojvodu Henriho Veľkovojvoda Henri
2005 2 50. narodeniny a 5. výročie nástupu veľkovojvodu Henriho na trón a tiež 100 rokov od úmrtia veľkovojvodu Adolfa Veľkovojvoda Henri a Veľkovojvoda Adolf
2006 3 25. narodeniny dedičného veľkovojvodu Guillauma Veľkovojvoda Henri a dedič Guillaum
2007 4 Veľkovojvodský palác v Luxemburgu Veľkovojvoda Henri
2008 5 Château de Berg, hlavná rezidencia veľkovojvodu Veľkovojvoda Henri
2009 6 90.výročie nástupu veľkovojvodkyne Šarloty na trón Veľkovojvoda Henri a Veľkovojvodkyňa Šarlota
2010 7 Erb Veľkovojvodu Henricha Veľkovojvoda Henri
2011 8 50. výročie menovania veľkovojvodkyňou Šarloty jej syna Jána I. za námestníka veľkovojvodu Veľkovojvoda Henri, Veľkovojvodkyňa Šarlota a Veľkovojvoda Ján I.
2012 9 100 rokov od úmrtia veľkovojvodu Villiama IV. Veľkovojvoda Henri a Veľkovojvoda Villiam IV.
2012 10 Svadba veľkovojvodu Guillauma s grófkou Stéphanie de Lannoy Veľkovojvoda Henri, dedič Guillaum a grófka Stéphanie de Lannoy
2013 11 Národná hymna Luxemburského veľkovojvodstva Veľkovojvoda Henri
2014 12 175. výročie nezávislosti Luxemburska Veľkovojvoda Henri
2014 13 50. výročie nástupu veľkovojvodu Jána I. na trón Veľkovojvoda Henri a Veľkovojvoda Jána I.
2015 14 15. výročie nástupu vojvodu Henriho na trón Veľkovojvoda Henri a manželka veľkovojvodu Veľkovojvodkyňa Mária Tereza
2015 15 125. výročie vládnutia dynastie Nassau-Weilburg vľavo zhora Veľkovojvoda Henri, vpravo Veľkovojvoda Adolf, Veľkovojvoda Villiam IV, Veľkovojvodkyňa Maria-Adela, Veľkovojvodkyňa Šarlota a Veľkovojvoda Ján
2016 16 50. výročie otvorenia mostu Veľkovojvodkyne Šarloty Veľkovojvoda Henri
2017 17 50. výročie dobrovoľnej vojenskej služby v Luxembursku Veľkovojvoda Henri
2017 18 200. výročie narodenia Veľkovojvodu Viliama III. vľavo Veľkovojvoda Henri a Veľkovojvoda Viliam III.
2018 19 150. výročie luxemburskej ústavy Veľkovojvoda Henri
2018 20 175 rokov od úmrtia Veľkovojvodu Viliama I. vľavo Veľkovojvoda Viliam I., vpravo Veľkovojvoda Henri
2019 21 100. výročie nástupu Veľkovojvodkyne Šarloty na trón vľavo Veľkovojvoda Henri, vpravo Veľkovojvodkyňa Šarlota
2019 22 100. výročie zavedenia všeobecného volebného práva Veľkovojvoda Henri
2020 23 200. výročie narodenia princa Henriho Holandského vľavo princ Henri Holandský, vpravo Veľkovojvoda Henri
2020 24 Narodenie princa Charlesa vľavo dedičný veľkovojvoda Guillaum, vpravo dedičná veľkovojvodkyna Stéphanie a dole princ Charles
2021 25 100. výročie narodenia Veľkovojvodu Jána I. vľavo Veľkovojvoda Jána I. a vpravo Veľkovojvoda Henri
2021 26 40. narodeniny dedičného veľkovojvodu Guillauma a 40. výročie svadby jeho rodičov – veľkovojvodu Henri a veľkovojvodkyne Marie Teresy vľavo Veľkovojvodkyňa Maria Teresa a vpravo Veľkovojvoda Henri
2022 27 10. výročie svadby veľkovojvodu Guillauma s grófkou Stéphanie de Lannoy dedičný veľkovojvodaGuillaum a grófka Stéphanie de Lannoy
2022 28 50. výročie Luxemburskej vlajky Veľkovojvoda Henri
2023 29 175. výročia vzniku Poslaneckej snemovne a prvej ústavy ?
2023 30 25. výročie prijatia veľkovojvodu Enriqueho za člena Medzinárodného olympijského výboru ?

Nemecké spolkové republiky

upraviť

Od roku 2006 vydáva každoročne dvojeurovú pamätnú mincu s motívom spolkových republík Nemecka. Každá minca prislúcha tej spolkovej republike, ktorá v danom roku predsedá Spolkovej rade Nemecka. Nemecko má 16 spolkových krajín, tzn. že posledná minca mala byť vydaná v roku 2021. V roku 2017 bolo rozhodnuté, že sa zmení poradie predsedníctva Spolkovej rady Nemecka. V roku 2019 sa nevydá minca, pretože bude predsedať Šlezvicko-Holštajnsko a táto spolková republika už mincu v tejto sérii vydala v roku 2006. Preto sa ukončenie prvej série posunie na rok 2022 [6]. Séria bude pre veľký úspech pokračovať vydávaním opäť od začiatku podľa zabehnutého systému s novými motívami [7].

NEMECKO [8]
Rok Poradie Spolková krajina Motív
2006 1   Šlezvicko-Holštajnsko Holstentor v Lübecku
2007 2   Meklenbursko-Predpomoransko Schwerinský zámok
2008 3   Hamburg Kostol svätého Michala (Hildesheim) v Hamburgu
2009 4   Sársko kostol Ludwigskirche v Saarbrückene
2010 5   Brémy Brémska radnica a socha Rolanda
2011 6   Severné Porýnie-Vestfálsko Kolínsky dóm v Kolíne nad Rýnom
2012 7   Bavorsko zámok Neuschwanstein
2013 8   Bádensko-Württembersko Kláštor Maulbronn
2014 9   Dolné Sasko kostol svätého Michala v Hildesheime
2015 10   Hesensko Kostol svätého Pavla v Frankfurte nad Mohanom
2016 11   Sasko Zwinger v Drážďanoch
2017 12   Porýnie-Falcko Porta Nigra v Trieri
2018 13   Berlín Charlottenburgský palác
2020 14   Brandenbursko Zámok Sanssouci v Postupime
2021 15   Sasko-Anhaltsko Magdeburská katedrála v Magdeburgu
2022 16   Durínsko Hrad Wartburg v Eisenachu
2023 17   Hamburg Labská filharmónia v Hamburgu
2024 18   Meklenbursko-Predpomoransko útes Königsstuhl
2025 19   Sasko Meander na rieke Sára

Španielske UNESCO pamiatky

upraviť

Od roku 2010 vydáva každoročne dvojeurovú pamätnú mincu s motívom jednej z mnohých španielskych kultúrnych a prírodných pamiatok, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jednotlivé mince obsahujú Španielske pamiatky podľa dátumu uvedenia medzi UNESCO pamiatky. Momentálne je v zozname celkovo 48 pamiatok, preto pri emisii jednej mince ročne by séria mohla byť ukončená až v roku 2057. Pravdepodobné poradie vydávania je uvedené podľa zberateľského portálu Numismatica Visual [9].

ŠPANIELSKO [10][11]
Rok Poradie Pamiatka UNESCO Zobrazený motív
2010 1 historické centrum Córdoba stĺporadie Veľkej mešity v Córdobe
2011 2 Patio de los Leones, Alhambra Generalife Albayzín, Granada Patio de los Leones (Leví dvor)
2012 3 Katedrála v Burgose Katedrála Panny Márie
2013 4 kláštor sv. Vavrinca z Escorialu kláštor sv. Vavrinca z Escorialu
2014 5 Park Güell socha jašterice
2015 6 jaskyňa Altamira jaskynná maľba bizóna
2016 7 akvadukt v meste Segovia akvadukt
2017 8 pamiatky Ovieda a kráľovstva Astúrie kostol Santa Maria del Naranco
2018 9 staré mesto Santiago de Compostela katedrála Puerta Santa so sochou sv. Jakuba
2019 10 staré mesto Ávila a jeho kostoly za hradbami Mestské steny Ávila
2020 11 Aragónsko a Mudejarská architektúra v Aragónsku Veža kostola San Salvador
2021 12 Historické centrum mesta Toledo Mestská brána Puerta del Sol a synagóga La Sinagoga del Tránsito
2022 13 Národný park Garajonay ?
2023 14 staré mesto Cáceres (neoficiálne) ?
2024 15 Katedrála v Seville, Alkazár a Archivo General de Indias (neoficiálne) ?
2025 16 staré mesto Salamanca (neoficiálne) ?
2026 17 Kláštor Poblet (neoficiálne) ?
2027 18 Kláštor Santa Maria de Guadalupe (neoficiálne) ?
2028 19 Archeologický lokalita Mérida (neoficiálne) ?
2029 20 Trasa pútnikov do Santiago de Compostela(neoficiálne) ?
2030 21 Národný park Doñana (neoficiálne) ?
2031 22 Historické opevnené mesto Cuenca (neoficiálne) ?
2032 23 Hodvábna burza vo Valencii (neoficiálne) ?
2033 24 Monte Perdido (neoficiálne) ?
2034 25 Las Médulas(neoficiálne) ?
2035 26 Palau de la música Catalana a Hospital de la Santa Creu i Sant Pau v Barcelone (neoficiálne) ?
2036 27 Kláštory San Millán de Yuso a San Millán de Suso (neoficiálne) ?
2037 28 Skalné umenie v Stredomorskej panve na Pyrenejskom polostrove (neoficiálne) ?
2038 29 Univerzita a sväté miesto Alcalá de Henares (neoficiálne) ?
2039 30 Ibiza – biodiverzita a kultúra (neoficiálne) ?
2040 31 San Cristóbal de La Laguna (neoficiálne) ?
2041 32 Archeologický lokalita Tárraco (neoficiálne) ?
2042 33 Rímske hradby Lugo (neoficiálne) ?
2043 34 Románske kostoly vo Vall de Boí (neoficiálne) ?
2044 35 Archeologický lokalita Atapuerca (neoficiálne) ?
2045 36 Palmový háj v Elche (neoficiálne) ?
2046 37 Kultúrna krajina Aranjuez (neoficiálne) ?
2047 38 Renesančné monumentálne celky Úbeda a Baeza(neoficiálne) ?
2048 39 Biskajský most (neoficiálne) ?
2049 40 Národný park Teide (neoficiálne) ?
2050 41 Herkulova veža (neoficiálne) ?
2051 42 Skalné maľby v údolí Côa a Siega Verde (neoficiálne) ?
2052 43 Kultúrna krajina Serra de Tramuntana (neoficiálne) ?
2053 44 Dedičstvo ortute – Almadén a Idrija (neoficiálne) ?
2054 45 Dolmeny v Antequere (neoficiálne) ?
2055 46 Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy (neoficiálne) ?
2056 47 Chalífátske mesto Medina Azahara (neoficiálne) ?
2057 48 Kultúrna krajina Risco Caído a posvätné hory na Gran Canaria (neoficiálne) ?

Maltská ústavná história

upraviť

Od roku 2011 až do 2015 vydalo každoročne dvojeurovú pamätnú mincu, ktorá budú pripomínať významné udalosti ústavnej histórie štátu.

MALTA [12]
Rok Poradie Udalosť
2011 1 1849 – prvé voľby zastupiteľov
2012 2 1887 – väčšina v rade zástupcov
2013 3 1921 – autonómna vláda Malty
2014 4 1964 – 50. výročie nezávislosti
2015 5 1974 – vyhlásenie republiky

Maltská Solidarita pre deti

upraviť

od roku 2016 až do 2020 vydá každoročne dvojeurovú pamätnú mincu, ktorá bude zo série Solidarita pre deti v spolupráci Maltskej centrálnej banky a charitatívnou organizáciou Malta Community Chest Fund.

MALTA [13]
Rok Poradie Téma
2016 1 Láska
2017 2 Mier
2018 3 Kultúrne dedičstvo
2019 4 Príroda a životné prostredie
2020 5 Hry

Maltské prehistorické pamiatky

upraviť

od roku 2016 až do 2022 vydá každoročne dvojeurovú pamätnú mincu, ktoré bude zobrazovať rôzne prehistorické pamiatky Malty.

MALTA [14]
Rok Poradie Pamiatka
2016 1 Chrámy Ġgantija
2017 2 Chrámy Ħaġar Qim
2018 3 Chrámy Mnajdra
2019 4 Chrámy Ta' Ħaġrat
2020 5 Chrámy Skorba
2021 6 Chrámy Tarxien
2022 7 Chrámy Hypogeum Ħal Saflieni

Lotyšské kultúrne regióny a kraje

upraviť

Od roku 2016 do roku 2018 vydalo k príležitosti 100. výročia Lotyšskej nezávislosti štyri dvojeurové pamätné mince, na ktorých budú vyobrazené erby štyroch kultúrnych regiónov Lotyšska.

LOTYŠSKO
Rok Poradie Región
2016 1 Vidzeme
2017 2 Kurónsko
2017 3 Latgalsko
2018 4 Zemgalsko

Litovské UNESCO pamiatky

upraviť

Od roku 2018 vydáva Litva sériu dvojeurových pamätných mincí, na ktorých budú vyobrazené rôzne Litovské UNESCO pamiatky.

LITVA
Rok Poradie Región
2018 1 Litovská Oslava piesní a tancov
2019 2 Sutartinės, litovské viachlasné piesne – 10. výročie zapísania do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO
2020 3 Hora krížov
2021 4 Jazero Žuvintas, biosférická rezervácia
2022 5 Suvalkii

Litovské etnografické regióny

upraviť

Od roku 2019 vydá Litva päť dvojeurových pamätných mincí, na ktorých budú vyobrazené jednotlivé regióny Litvy.

LITVA [15]
Rok Poradie Región
2019 1 Žmuď
2020 2 Aukštaitija
2021 3 Dzuki
2022 4 Suvalkii
2023 5 Malá Litva

Francúzske letné olympijské hry 2024

upraviť

Od roku 2021 vydá Francúzsko štyri dvojeurové pamätné mince, ktoré sa budú týkať letných olympijských hier v roku 2024 v Paríži.

Francúzsko [16]
Rok Poradie Región
2021 1 ?
2022 2 ?
2023 3 ?
2024 4 ?

Predajné miesta pamätných euromincí

upraviť
Krajina Sprostredkovateľ Mesto Adresa Otváracie hodiny Kontaktné informácie Poznámka
Belgicko Oficiálny e-shop  –  https://www.herdenkingsmunten.be  –  klantendienst@herdenkingsmunten.be
 • Od roku 2014 dostupné len na oficiálnom e-shope.
Cyprus
Estónsko Museum shop of the Estonian Bank Tallinn Estonia pst 11, 10141 Tallinn Ut-Pia 12:00 – 17:00; So 11:00 – 16:00 +372 668 0760, muuseum@eestipank.ee
Oficiálny Omniva e-shop  –  https://pood.omniva.ee/en/15-numismatics  –   – 
 • Dostupnosť podľa webstránky.
Fínsko Oficiálny e-shop Vantaa https://www.rahapaja.fi/en/shop  –   – 
 • Predaj len roliek.
 • Výhodné ceny len pre ďalších predajcov.
Súkromná firma Oy Nordic Moneta Ab -  –   –   – 
 • Od roku 2019 je predaj UNC roliek výhradne cez firmu Oy Nordic Moneta Ab.
 • Predaj len pre predajcov.
Francúzsko Mincovňa Paríž 11, quai de Conti, 75006 Pariž Ut-Ne 11:00 – 19:00, St 11:00 – 21:00; 24. a 31. december len do 17:00; Zatvorené 1. január, 1.marec a 25. december. +33 (0) 1 40 46 56 66
 • Výmena mincí je pomocou 2 automatov, jeden sa nachádza vonku, a druhý vnútri mincovne. Výmena je možná za hotovosť.
 • Dostupná je vždy najnovšia a predchádzajúca. Rolky nie sú dostupné.
Oficiálny e-shop https://www.monnaiedeparis.fr/en/shop  –   – 
 • Dostupné sú zberateľské mince alebo rolky v minimálnom počte 20 kusov.
 • Doručenie kuriérom. Osobne vyzdvihnutie nie je možné.
Akákoľvek banka  –   –   –   – 
 • Zvyčajne nedostupné, ale je potrebné sa vždy spýtať.
Grécko National Bank of Greece Atény Aiolou 86, 105 59 Athens Po-Št 8:00 – 14:30, Pia 8:30 – 14:00 +30 210 48 48 484, contact.center@nbg.gr
 • Zvyčajne sú dostupné 2 až 3 roky staré emisie pamätných mincí v rolkách. Limit 4 rolky na osobu.
 • Obehové mince sú dostupné 1 – 2 roky staré.
 –  Iné mestá  –   –   – 
 • V bankách len veľmi krátko po vydaní.
Holandsko
Írsko Írska centrálna banka Dublin
 • Dostupné len krátko po vydaní.
Litva [17] Lietuvos bankas Vilnius Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius Po 8:30 – 18:00, Ut-Št 8:30 – 15:30, Pia 8:30 – 14:30 +370 800 50 500
 • Do dvoch dní od vydania je limit 2 rolky/deň/osoba. Neskôr je limit 500 – 1000 mincí za deň, respektíve koľko sa zmestí do 1 litrového balíčku.
 • Platba kartou možná.
Lietuvos bankas Kaunas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas Po-St 8:30 – 15:30, Št 8:30 – 18:00, Pia 8:30 – 14:30 +370 800 50 500
 • Dostupné sú rolky aj mince, nové aj staršie ročníky.
Oficiálny e-shop Lietuvos bankas  – 
 • Pamätné mince sú dostupné 5 rokov od vydania.
 • Bežné obehové nie sú dostupné.
Lotyšsko Latvijas Banka Riga K. Valdemara iela 1B, Riga Po-Št 8:30 – 17:30, Pia 8:30 – 16:15 +371 6702 2335 alebo +371 6702 2434
 • Dostupné sú pamätné aj obehové rolky, mince aj staršie ročníky. Výmena je možná len za hotovosť.
 • Limit pre výmenu mincí platí len pre prvé dni od vydania. Neskôr je to bez obmedzenia.
Latvijas Banka [18] Liepaja Teatra iela 3, Liepaja Po-Pia 9:00 – 12:00, 12:45 – 15:00 +371 6348 0324 alebo +371 6702 2335
Oficiálny e-shop  –  https://www.e-monetas.lv/en
 • Od jesene 2018 rolky pamätných mincí neponúkajú.
Luxembursko Oficiálny e-shop  –  https://eshop.bcl.lu/T/catalogue_page/m/1/id_cat/1.html
Numismatic center Luxemburg avenue Monterey 43, L-2163 Luxembourg Po-Pia 10:30 – 16:00 coins@bcl.lu, +352 4774 – 4774
 • Vyzdvihnutie je možné len osobne pri rezervácii. Objednanie je možné aj emailom.
 • Rolka pamätných mincí je dostupná za 62€.
Malta Malta Coin Centre Malta Castille Place, Valletta VLT 1060, Malta (roh centrálnej banky) "08:30 – 13:00 (1. september – 15. jún), 08:00 – 12:30 (16. jún – 31. august), 18:00 – 23:00 (Biela Noc – prvá októbrová sobota)"
 • Dostupnosť mincí sa dá overiť na e-shope.
 • Pri výmene sa zvyčajne pýtajú na krajinu pôvodu.
Oficiálny e-shop  –  https://www.maltacoincentre.com  –  +356 2550 6006/7/8, customercare@maltacoincentre.com
Nemecko [19] Deutsche Bundesbank Augsburg Wolfsgäßchen 1, 86153 Augsburg Po-Pia 8:00 – 12:30 +49 821 5589 – 0
 • Výmena mincí je možná len za hotovosť.
 • Pri emisii majú jednotlivé pobočky zvyčajne len jeden typ (s jednou mincovňou) mince. Neskôr môžu mať aj viacero.
 • Počas každej emisie na fanúšikovskej stránke https://www.emuenzen.de/forum/forums/2-euro-gedenkmuenzen.70/ uvádza, ktorá pobočka má aký typ mince.
Deutsche Bundesbank Berlin Leibnizstraße 10, 10625 Berlin Po-Pia 8:00 – 13:00 +49 30 3475 – 0
Deutsche Bundesbank Bielefeld Kavalleriestraße 24, 33602 Bielefeld Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 521 9635 – 0
Deutsche Bundesbank Bochum Universitätsstraße 72, 44789 Bochum Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 234 3076 – 0
Deutsche Bundesbank Chemnitz Zschopauer Straße 49, 09111 Chemnitz +49 371 6003 – 0
Deutsche Bundesbank Dortmund Hiltropwall 16, 44137 Dortmund Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 231 9150 – 0
Deutsche Bundesbank Düsseldorf Berliner Allee 14, 40212 Düsseldorf Po-Pia 8:30 – 13:00 +49 211 874 – 0
Deutsche Bundesbank Erfurt Max-Reger-Straße 14, 99096 Erfurt Po-Pia 8:00 – 13:00 +49 361 2190 – 0
Deutsche Bundesbank Essen Moltkestraße 31, 45138 Essen Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 201 26606-0
Deutsche Bundesbank Frankfurt a.M. Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt am Main Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 69 2388 – 0
Deutsche Bundesbank Freiburg Leopoldring 9, 79098 Freiburg Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 761 31912-0
Deutsche Bundesbank Göttingen Danziger Straße 23, 37083 Göttingen Po-Pia 8:30 – 13:00 +49 551 5073 – 0
Deutsche Bundesbank Hagen Grabenstraße 20, 58095 Hagen Po-Pia 8:30 – 12:30 +49 2331 36776-0
Deutsche Bundesbank Hamburg Willy-Brandt-Straße 73, 20459 Hamburg Po-Pia 8:30 – 13:00 +49 40 3707 – 0
Deutsche Bundesbank Hannover Georgsplatz 5, 30159 Hannover Po-Pia 8:30 – 13:00 +49 511 3033 – 0
Deutsche Bundesbank Karlsruhe Südendstraße 46, 76135 Karlsruhe Po-Pia 8:00 – 12:30 +49 721 16007-0
Deutsche Bundesbank Koblenz Neustadt 6 – 7, 56068 Koblenz Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 261 1003 – 0
Deutsche Bundesbank Köln alebo Cologne Gustav-Heinemann-Ufer 96 – 100, 50968 Cologne Po-Pia 8:30 – 13:00 +49 221 3703 – 0
Deutsche Bundesbank Leipzig Karl-Liebknecht-Straße 141a, 04275 Leipzig Po-Pia 9:00 – 13:00 +49 341 860 – 0
Deutsche Bundesbank Ludwigshafen Kaiser-Wilhelm-Straße 1 – 3, 67059 Ludwigshafen Po-Pia 8:00 – 13:00 +49 621 5963 – 0
Deutsche Bundesbank Magdeburg Breiter Weg 214, 39104 Magdeburg Po-Pia 9:00 – 13:00 +49 391 5691 – 0
Deutsche Bundesbank Mainz Hegelstraße 65, 55122 Mainz Po-Pia 8:00 – 13:00 +49 6131 377 – 0
Deutsche Bundesbank München Leopoldstraße 234, 80807 München Po-Pia 9:00 – 12:30 +49 89 2889 – 5
Deutsche Bundesbank Neubrandenburg Ziegelbergstraße 57, 17033 Neubrandenburg Po-Pia 8:00 – 12:00 +49 395 5697 – 0
Deutsche Bundesbank Nürnberg Bahnhofstraße 7, 90402 Nürnberg Po-Pia 8:00 – 12:30 +49 911 2338 – 0
Deutsche Bundesbank Oldenburg Stau 40, 26122 Oldenburg Po-Pia 9:00 – 13:00 +49 441 9212 – 0
Deutsche Bundesbank Osnabrück Schlagvorder Straße 27, 49074 Osnabrück Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 541 331 54 – 0
Deutsche Bundesbank Regensburg Lilienthalstraße 3a, 93049 Regensburg Po-Pia 8:15 – 12:30 +49 941 5830 – 0
Deutsche Bundesbank Reutlingen Schulstraße 12, 72764 Reutlingen Po-Pia 8:00 – 12:00 +49 711 944 – 0
Deutsche Bundesbank Rostock Richard-Wagner-Straße 2, 18055 Rostock Po-Pia 8:30 – 12:00 +49 381 245 – 0
Deutsche Bundesbank Saarbrücken Hafenstraße 20 – 22, 66111 Saarbrücken Po-Pia 8:15 – 13:00 +49 681 5802 – 0
Deutsche Bundesbank Stuttgart Theodor-Heuss-Straße 20, 70174 Stuttgart Po-Pia 8:30 – 12:30 +49 711 944 – 0
Deutsche Bundesbank Ulm Olgastraße 77, 89073 Ulm Po-Pia 8:30 – 12:30 +49 731 9656 – 0
Deutsche Bundesbank Villingen-Schwenningen Am Hoptbühl 4, 78048 Villingen-Schwenningen Po-Pia 8:15 – 12:30 +49 7721 8855 – 0
Deutsche Bundesbank Würzburg Mönchbergstraße 20, 97074 Würzburg Po-Pia 8:15 – 12:30 +49 931 7955 – 0
Portugalsko Centrála Banco de Portugal Lisabon Rua do Ouro 27, 1100 – 150 Lisbon Po-Pia 8:30 – 15:00
 • Dostupné pamätné aj obehové mince v rolkách. Pamätné mince sú zvyčajne dostupné len pár mesiacov po vydaní.
 • Limit je 10 ks/deň/osoba počas prvých 15 dní od výdaja, následne už neobmedzene. Väčšie množstvo roliek Vám môžu odmietnuť vydať.
 • INCM obchod Biblioteca Nacional – Campo Grande, 83 1749 – 081 Lisabon zvyčajne nemá mince na výmenu.
INCM obchod Lisbon Rua da Escola Politécnica 137, 1250 – 100 Lisabon Po-Pia 9:00 – 19:00, So 9:00 – 13:00 +351 213 945 700 / +351 213 945 729
INCM obchod Lisbon Rua de D. Filipa de Vilhena 12, 12A, 1000 – 136 Lisabon Po-Pia 9:00 – 19:00, So 9:00 – 13:00
Banco de Portugal Porto Pç. Liberdade 92, 4000 – 322 Porto Po-Pia 8:30 – 15:00
INCM obchod Porto Praça Gomes Teixeira (Leões) 1 a 7, 4050 – 290 Porto Po-Pia 9:00 – 19:00, So 9:00 – 13:00 +351 223 395 820
Kancelária Banco de Portugal Braga Pç. República 1, 4710 – 305 Braga Po-Pia 8:30 – 15:00
Kancelária Banco de Portugal Coimbra Lg. Portagem 16, 3000 – 337 Coimbra Po-Pia 8:30 – 15:00
INCM obchod Coimbra Avenida de Fernão de Magalhães 486, 3000 – 173 Coimbra Po-Pia 9:00 – 18:00
Kancelária Banco de Portugal Évora Pç. Giraldo 61, 7000 – 508 Évora Po-Pia 8:30 – 15:00
Kancelária Banco de Portugal Faro Pç. D. Francisco Gomes 12, 8000 – 168 Faro Po-Pia 8:30 – 15:00
Kancelária Banco de Portugal Viseu Pç. República, 3510 – 105 Viseu Po-Pia 8:30 – 15:00
Regionálny zástupca Ponta Delgada Pç. do Município 8, 9500 – 101 Ponta Delgada Po-Pia 8:30 – 15:00
Regionálny zástupca Funchal Av. Arriaga 8, 9000 – 064 Funchal Po-Pia 8:30 – 15:00
Niektoré komerčné banky
Rakúsko Rakúska Národná banka Viedeň Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien Po-Pia 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 formulár https://www.oenb.at/Kontakt.html, +43 – 1 404 20 – 0
Oficiálny e-shop  –  https://www.muenzeoesterreich.at
Slovensko [20] Národná banka Slovenska – Centrálna pokladnica Bratislava Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Po-Pia 7:30 – 12:00 +421 2/578 727 82, 02/578 727 89
 • Dostupnosť pamätných mincí v rolkách a kusoch do vypredania zásob. V Bratislave sú aktuálne dostupné všetky od roku 2011 okrem 2014 a 2018 (stav k januáru 2022). Obehové nie sú dostupné.
Národná banka Slovenska – Expozitúra Nové Zámky Nové Zámky T.G. Masaryka 3, 940 62 Nové Zámky Po-Pia 7:30 – 12:00 +421 35/692 27 00
Národná banka Slovenska – Expozitúra Banská Bystrica Banská Bystrica Národná 10, 975 77 Banská Bystrica Po-Pia 7:30 – 12:00 +421 48/472 04 10, +421 48/472 04 01
Národná banka Slovenska – Expozitúra Žilina Žilina Antona Bernoláka 74, 010 01 Žilina Po-Pia 7:30 – 12:00 +421 41/707 55 00
Národná banka Slovenska – Expozitúra Košice Košice Slovenskej jednoty 14, 041 41 Košice Po-Pia 7:30 – 12:00 +421 055/720 85 10
Národná banka Slovenska – Expozitúra Poprad Poprad Dostojevského 4444/26, 058 02 Poprad Po-Pia 7:30 – 12:00 +421 52/788 70 41
Slovinsko [21] BLAGAJNA BANKE SLOVENIJE Ljubljana Štefanova ulica 1, Ljubljana Po, Ut, Št, Pia 9:00 – 13:00, St 9:00 – 13:00, 14:00 – 15:30
Deželna banka Slovenije [22] Ljubljana Kolodvorska 9, Ljubljana Po-Pia 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 +386 1/47 27 228, PoslovalnicaLjubljana@dbs.si
Deželna banka Slovenije Nova Gorica Tolminskih puntarjev 2, Nova Gorica Po-Pia 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 +386 5/33 03 690, InfoNovaGorica@dbs.si
Deželna banka Slovenije Kranj Sučeva 27, Kranj Po-Pia 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 +386 4/20 10 190, info.kranj@dbs.si
Deželna banka Slovenije Kočevje Roška cesta 8, Kočevje Po-Pia 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 +386 1/89 30 900, info.kocevje@dbs.si
Deželna banka Slovenije Maribor Ulica Eve Lovše 15, Maribor Po-Pia 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 +386 2/33 02 859, info.MB-Gregorciceva@dbs.si
Nova Kreditna banka Maribor (Central Bank) Maribor Vita Kraigherja 4 Street, 2000 Maribor +386 2 229 22 90, numizmatika@nkbm.si
 • Dostupnosť do vypredania, vždy je nutné overiť v banke 2 týždne dopredu.
 • Zvyčajne majú 2 predchádzajúce emisie.
Deželna banka Slovenije Ptuj Miklošičeva 12, Ptuj Po-Pia 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 +386 2/79 80 092, info.PT-Trstenjakova@dbs.si
Deželna banka Slovenije Murska Sobota Staneta Rozmana 11 a, Murska Sobota Po-Pia 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 +386 2/52 14 905, info.MSobota@dbs.si
Deželna banka Slovenije Slovenj Gradec Ronkova 37, Slovenj Gradec Po-Pia 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 +386 2/88 39 300, info.SGradec@dbs.si
Deželna banka Slovenije Celje Kocbekova 5, Celje Po-Pia 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 +386 3/42 51 362, info.celje@dbs.si
Deželna banka Slovenije Velenje Šaleška 18, Velenje Po-Pia 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 +386 3/89 85 012, info.velenje@dbs.si
Deželna banka Slovenije Koper Ul. Zore Perello Godina 2, Koper Po-Pia 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 +386 5/66 37 272, info.koper@dbs.si
Deželna banka Slovenije Novo mesto Šentjernejska 6, Novo Mesto Po-Pia 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 +386 7/39 35 186, LokacijaNovoMestoSentjernejska@dbs.si
Španielsko [23] Banco de España A Coruña Durán Lóriga 16, 15003 A Coruña Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 981 211 400
Banco de España Alicante Avenida Rambla de Méndez Núñez 31, 03002 Alicante Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 965 208 200
Banco de España Badajoz Avenida Antonio Masa 22, 06011 Badajoz Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 924 244 604
Banco de España Barcelona Plaza Cataluña 17, 08002 Barcelona Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 934 824 700
Banco de España Bilbao Gran Vila Diego López de Haro 10, 48001 Bilbao Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 944 238 504
Banco de España Las Palmas León y Castillo 3, 35003 Las Palmas de Gran Canaria Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 928 367 166
Banco de España Málaga Avenida Cervantes 3, 09016 Málaga Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 952 226 803
Banco de España Murcia Gran Vía Escultor Salzillo 20, 30004 Murcia Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 968 210 554
Banco de España Oviedo Conde de Toleno 6, 33004 Oviedo Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 985 251 622
Banco de España Palma San Bartolomé 16, 07001 Palma Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 971 725 951
Banco de España Sevilla Plaza San Francisco 17, 41004 Sevilla Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 954 226 650
Banco de España Tenerife Viera y Clavijo 37, 38004 Tenerife Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 922 284 808
Banco de España Valencia Barcas 6, 46002 Valencia Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 963 427 280
Banco de España Valladolid Plaza España 15, 47001 Valladolid Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 983 302 133
Banco de España Zaragoza Plaza España 8, 50001 Zaragoza Po-Pia 08:30 – 14:00 +34 976 224 904
Taliansko [24] La Banca d'Italia Agrigento Via Francesco Crispi 6, 92100 Agrigento Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0922 621711, agrigento.gsp@bancaditalia.it
 • Všetky pobočky sú zatvorené: 1. a 6. januára, Veľkonočný pondelok, 25. apríla, 1. mája, 2. júna, 15. augusta, 1. novembra, 8. 25. a 26. decembra.
 • Všetky pobočky majú skrátené otváracie hodiny (8:15 – 11:15): 14. augusta, 29. septembra, 24. a 31. decembra
 • Pobočky Arezzo, Bergamo, Foggia, Padua, Piacenza, Rome CDM sú pre verejnosť zatvorené
 • Dostupná je maximálne posledná emisia, do vypredania. Pobočky majú menšie množstvá, preto je možné vypredanie do 2 týždňov.
 • Obehové mince nie sú dostupné.
La Banca d'Italia Ancona Piazza Kennedy 9, 60122 Ancona Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 071 22851, ancona.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Aosta Avenue du Conseil des Commis 21, 11100 Aosta Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0165 307611, aosta.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Bari Corso Cavour 4, 70121 Bari Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 080 5731111, bari.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Bologna Piazza Cavour 6, 40124 Bologna Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 051 6430111, bologna.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Bolzano Via Orazio 1/E, 39100 Bolzano Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0471 293111, Bolzano.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Brescia Corso Martiri della libertà 19, 25122 Brescia Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 030 2408011, brescia.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Cagliari Largo Carlo Felice 13, 09124 Cagliari Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 070 60031, cagliari.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Campobasso Corso G. Mazzini 2, 86100 Campobasso Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0874 43151, campobasso.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Catania Piazza della Repubblica 49, 95131 Catania Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 095 7368111, catania.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Catanzaro Piazza A. Serravalle 1, 88100 Catanzaro Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0961 893211, catanzaro.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Cuneo Corso Dante 36, 12100 Cuneo Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0171 437311, torino.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Florence Via dell'Oriuolo 37/39, 50122 Florence Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 055 24931, firenze.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Forlì Corso della Repubblica 36, 47121 Forlì Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0543 453411, forli.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Genoa Via Dante 3, 16121 Genoa Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 010 54911, genova.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia L'Aquila Corso Federico II 1, 67100 L'Aquila Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0862 48791, laquila.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Lecce Via R.S. Consiglio 5, 73100 Lecce Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0832 663911, lecce.gsp@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Livorno Piazza del Municipio 47, 57123 Livorno Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 058 6436111, livorno.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Milan Via Cordusio 5, 20123 Milan Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 02 724241, milano.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Naples Via Miguel Cervantes 71, 80133 Naples Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 081 7975111, napoli.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Palermo Via Cavour 131/A, 90133 Palermo Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 091 6074111, palermo.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Perugia Piazza Italia 15, 06121 Perugia Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 075 5447611, perugia.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Pescara Corso Vittorio Emanuele II 65, 65121 Pescara Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 085 441281, pescara.gsp@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Potenza Via Pretoria 175, 85100 Potenza Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0971 377611, potenza.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Reggio Calabria Corso Garibaldi 160, 89125 Reggio Calabria Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0965 309211, reggiocalabria.gsp@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Rome Succursale Via dei Mille 52, 00185 Rome Succursale Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 06 445931, roma.succursale.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Rome Via XX Settembre 97/E, 00187 Rome Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 06 47921, roma.sede.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Salerno Corso Vittorio Emanuele 177, 84122 Salerno Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 089 683111, salerno.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Sassari Largo Molino a Vento 2, 07100 Sassari Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 079 206831, sassari.gsp@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Turin Via Arsenale 8, 10121 Turin Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 011 55181, torino.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Trento Piazza Alessandro Vittoria 6, 38122 Trento Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0461 212111, trento.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Trieste Corso Cavour 13, 34132 Trieste Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 040 3753111, trieste.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Udine Via del Gelso 15, 33100 Udine Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0432 595511, trieste.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Venice Calle Larga Mazzini 4799/a San Marco, 30124 Venice Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 041 2709111, venezia.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Verona Corso Cavour 38, 3712 Verona Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 045 8094511, verona.segreteria@bancaditalia.it
La Banca d'Italia Vicenza Galleria del Pozzo Rosso 13, 36100 Vicenza Po-Pia 8:15 – 13:30 +39 0444 337611, venezia.segreteria@bancaditalia.it
Andorra Oficiálny distribútori  –   –   –   – 
Monako Oficiálny kamenný obchod Monako 11 terrasses de Fontvieille, 98000, Monako Po-Ne 9:30 – 17:00; júl až august do 18:00 +377 98 98 41 50, mtm@gouv.mc
 • Od roku 2018 je možný nákup len cez oficiálny e-shop.
 • Maximálne množstvo na osobu je 1 ks.
Oficiálny e-shop  –  http://www.mtm-monaco.mc  – 
San Maríno Oficiálny e-shop  –  https://www.ufn.sm/en/  –  info.english.ufn@pa.sm, 0549-882350
Oficiálny kamenný obchod San Maríno "via 28 luglio 212, 47893 Borgo Maggiore" Po-Ne 10:00 – 18:30
Vatikán Ufficio Filatelico Numismatico Vaticano Vatikán Piazza Santa Marta Po-Pia 9:00 – 13:00 +39 06 69883414, order.ufn@scv.vam https://www.ufn.va/en/
 • Pred nákupom je nutné byť registrovaný zákazník, mať pri sebe občiansky preukaz a je potrebné mať spísanú objednávku, ktorú Švajčiarska Garda skontroluje. Prístup je len v dátumoch vymedzených pre abonentov. Ceny sú drahšie ako na Slovensku.

Referencie

upraviť
 1. OJ 2003/C 247/03. Official Journal of the European Union, 15 October 2003. Dostupné online.
 2. . Dostupné online.
 3. OJ 2005/L 186/01. Official Journal of the European Union, 18 July 2005. Dostupné online.
 4. . Dostupné online.
 5. OJ 2009/L 9/52. Official Journal of the European Union, 14 January 2009. Dostupné online.
 6. Zmena v sérii
 7. Pokračovanie Nemeckej série
 8. Informácia Nemeckých pamätných 2€ minciach na stránkach nemeckej banky[nefunkčný odkaz] (po nemecky)
 9. Zoznam mincí v sérií
 10. Informácia o španielskej sérii mincí na webe www.zwei-euro.com (po nemecky)
 11. Oficiálny vestník španielskeho kráľovstva - informácie o sérii pamätných mincí (po španielsky)
 12. Prehled pamätných mincí zo série na webe www.myeurohobby.eu Archivované 2013-01-16 na Wayback Machine (po anglicky)
 13. [1] informácia o sérii z Maltskej Centrálnej Banky (po anglicky)
 14. [2] informácia o sérii z Maltskej Centrálnej Banky (po anglicky)
 15. Informácia o sérii
 16. Informácia o sérii
 17. Litva predajné miesta
 18. Lotyšsko predajné miesta [online]. [Cit. 2020-06-23]. Dostupné online. Archivované 2019-04-16 z originálu.
 19. Nemecko predajné miesta [online]. [Cit. 2020-06-23]. Dostupné online. Archivované 2020-06-26 z originálu.
 20. Slovensko predajné miesta
 21. Slovinská banka
 22. Slovinsko predajné miesta
 23. Španielsko predajné miesta
 24. Taliansko predajné miesta