Pamiatková zóna je podľa § 17 ods. 1 pamiatkového zákona územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť.”

Porovnanie pamiatkovej zóny (oranžová) a pamiatkovej rezervácie (červená) v Bratislave

Pozri aj

upraviť