Panoráma (rozhľad)

Panoráma je akýkoľvek široký, celkový rozhľad/výhľad/pohľad na krajinu alebo nejaký celok. Používa sa často aj na označenie širokouhlej reprezentácie obrazu v maľbe, kresbe, fotografii, filme a videu, alebo v trojrozmernom modeli.

Panoráma San Francisca
Panoráma San Francisca