Papierové peniaze sú:

  • v širšom (častejšom) zmysle všetky peniaze z papiera (a prípadne aj z podobného materiálu, napr. v minulosti aj z kože, v súčasnosti aj z tenkej umelej hmoty)
  • v užšom zmysle len takéto peniaze z papiera (alebo podobného materiálu), ak nie sú vymeniteľné za drahý kov.

Medzi papierové peniaze v širšom zmysle patria najmä bankovky (papierové peniaze vydávané bankou, dnes spravidla centrálnou bankou) a štátovky (papierové peniaze vydávané štátom, teda vládou). Najmä v minulosti existovali (ale niekedy aj v súčasnosti existujú) papierové peniaze vydávané mestami (obcami) alebo podnikmi. Na Slovensku v súčasnosti existujú len bankovky.

Prvé peniaze z papiera sa používali v Číne okolo roku 800 po Kr. (alebo podľa inej definície pojmu peniaze až okolo roku 1000 po Kr.). Už oveľa skôr sa však na rôznych miestach ojedinele používali "papierové" peniaze z kože (kožené peniaze).