Parafráza

rozlišovacia stránka

Parafráza môže byť:

  • v literatúre a hudbe: voľné spracovanie cudzej predlohy alebo vyjadrenie rovnakého deja či myšlienky či časti textu iným spôsobom (spravidla s cieľom dosiahutia väčšej jasnosti a určitosti), pozri parafráza (literatúra)
  • v hudbe špecificky aj: koncertná fantázia na obľúbené melódie, napr. z opier, väčšinou virtuózne štylizovaná, pozri parafráza (hudba)
  • v jazykovede: lingvistická operácia, ktorá spočíva vo vyjadrení toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, konštrukcia alebo výpoveď, inými výrazovými prostriedkami, pozri parafráza (jazykoveda)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.