Parafráza (literatúra)

Parafráza je voľné prerozprávanie; voľné spracovanie cudzej predlohy – vyjadrenie rovnakého deja, myšlienky alebo motívu iným spôsobom. Nevyskytuje sa v odbornom štýle.

Zdroj upraviť

  • Učebnica SJ pre 1. ročník stredných škôl, autorky: M. Caltíková, Z. Lorencová, A. Polakovičová, Ľ. Štarková; vydavateľstvo OrbisPictusIstropolitana: Bratislava 2006