Paramagnetizmus je forma magnetizmu ktorá sa objavuje len v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa. Paramagnetické materiály sú priťahované magnetickým poľom a preto majú pomernú magnetickú priepustnosť väčšiu ako 0. Avšak na rozdiel od feromagnetov ktoré sú tiež priťahované magnetickým poľom, paramagnetické látky nedokážu udržať magnetizmus bez prítomnosti vonkajšieho poľa.

Atóm alebo molekula paramagnetickej látky má trvalý magnetický moment, dokonca aj za neprítomnosti vonkajšieho poľa. Toto je obvykle spôsobené prítomnosťou nespárovaných elektrónov v atómovom alebo molekulovom elektrónovom orbitáli. V paramagnetoch na seba dvojpóly nepôsobia a sú náhodne orientované za neprítomnosti vonkajšieho poľa spôsobeného tepelnou agitáciou, a preto je magnetický moment nulový. Keď pôsobí magnetické pole, dvojpóly sa natočia v smere vonkajšieho poľa a vzniká magnetický moment v smere pôsobenia vonkajšieho poľa.

Paramagnetické materiály
Základ môže byť paramagnetický ak má nespárené elektróny. Nasledovné sú niektoré príklady paramagnetických základov:

 • Hliník - Al - prednostná paramagnetická látka
 • Bárium – Ba
 • Vápnik – Ca
 • Kyslík – O
 • Platina – Pt
 • Sodík – Na
 • Urán – U
 • Horčík – Mg
 • Technécium – Tc
 • Dysprózium – Dy

Zloženie - napríklad:

 • Modrá skalica
 • Chlorid železitý
 • Oxid železitý
 • Chlorid manganistý

Ďalšie typy paramagnetizmu sú speromagnetizmus, asperomagnetizmus, helimagnetizmus.

Odporúčané články upraviť