Paratyroid

(Presmerované z Parathormón)

Paratyroid (označovaný taktiež skratkou PTH alebo parathormón) je hormón prištítných teliesok obsahujúci 84 aminokyselín. Funkciou PTH je zvyšovanie kalcémie, tj. hladiny vápniku (Ca2+) v krvi. Tento vápnik je uvoľňovaný z kostného tkaniva. PTH omedzuje vylučovanie vápniku obličkami a spôsobuje väčšie vyplavovanie fosforu. Sekrécia je riadená hladinou vápenatých iónov. Opačnú funkciu má kalcitonín, ktorý naopak koncentráciu vápniku v krvi znižuje.