Parentéza (jazykoveda)

Parentéza (gréc. παρένθεσις - vsuvka) alebo vsuvka je samostatný, do vety vsunutý výraz alebo veta. Prináša doplnkovú informáciu, ktorá vysvetľuje a zdôvodňuje predchádzajúcu časť výpovede. V umeleckom štýle sa vyskytuje v reči postáv i v reči rozprávača: "Kto sa trochu lepšie díval po Tichej doline, videl všeličo: Nielen to, že tam možno robiť pekné túry, niekedy aj enormne exponované - ako to robil Mišo Pogáň s generálom Laudonom - nielen to, že sa tam dobre lyžovať na všelijakom snehu a v chate sa večer zabávať... V Tichej doline bolo aj niečo iného." (A. Bednár, Sklený vrch)