Pastorálna teológia

Pastorálna teológia alebo praktická teológia je oblasť teológie, ktorá se zaoberá rôznymi aspektami pastoračného pôsobenia cirkvi. Pojem „pastorálna teológia“ prvýkrát použil Peter Kanizius v 16. storočí. Ako samostatná teologická disciplína vznikla až v 18. storočí.

Literatúra

upraviť
 • Ambros Pavel, Úkoly pastorační činnosti církve a pastorální teologie v českých zemích, Olomouc: Centrum Aletti, 1997.
 • Ambros Pavel, Křesťan a život ve světě. Odkaz předkoncilní diskuse teologie laikátu a druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve, Olomouc, Univerzita Palackého 1998.
 • Ambros Pavel, Teologicky milovat církev. Vybrané statě z pastorální teologie, Velehrad – Olomouc, Refugium 2003, 459 stran.
 • Ambros Pavel, Pastorální teologie I. Fundamentální pastorální teologie I, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, ISBN 80-244-0419-2
 • Ambros Pavel, Pastorální teologie V. Církev, kultura, společnost, misie, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, ISBN 80-244-0418-4
 • Ambros Pavel, Fundamentální pastorální teologie. Olomouc : Burget, 2000;
 • Ambros Pavel, Kam směřuje česká katolická církev. Teologie obnovy, Velehrad : Refugium, 1999
 • Opatrný Aleš, Pastorační situace u nás : analýzy a výhledy, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996
 • Opatrný Aleš, Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001.
 • Opatrný Aleš, Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.
 • Paul. M. Zulehner, Církev: přístřeší duše : situace a perspektivy, Praha : Portál, 1997.
 • Peter Neuner, Laici a klérus : společenství Božího lidu, Praha : Vyšehrad, 1997.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pastorální teologie na českej Wikipédii.