Pavel Fejdi (* 9. august 1949 Bratislava – † 10. november 2013, Bratislava) bol slovenský mineralóg, kryštalograf a vysokoškolský pedagóg.

Pavel Fejdi
Narodenie9. august 1949
Bratislava
Úmrtie10. november 2013 (64 rokov)
Bratislava
Zamestnanievysokoškolský pedagóg
Alma materUniverzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Profesiamineralóg, kryštalograf
Aktívne roky1972 – 2013

Narodil sa 9. augusta 1949 v Bratislave. Strednú školu absolvoval v Bratislave roku 1967, následne nastúpil na štúdium geológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.[1] Špecializoval sa na mineralógiu a kryštalografiu, ktorá v tej dobe na univerzite dosahovala svetových kvalít. Od roku 1972 pracovník Katedry mineralógie a kryštalografie. V roku 1978 získal titul RNDr., o rok neskôr titul CSc. V roku 1979 absolvoval 6-mesačný pobyt v mineralogicko-kryštalografickom laboratóriu na Université Pierre-et-Marie-Curie v Paríži.[1] V neskoršom období na Katedre mineralógie a petrológie prednášal kryštalografiu, kryštalochémiu a podieľal sa na výučbe ďalších predmetov. Autor viacerých vysokoškolských učebníc a skrípt. V roku 1988 získal titul docent. Ako pedagóg a vedec vynikal svojimi odbornými znalosťami, charizmou a morálnou autoritou. Zomrel náhle v dôsledku komplikácii po chirurgickom zákroku 10. novembra 2013.

Vedecká činnosť

upraviť

Vo svojej vedeckej práci riešil alebo sa podieľal na riešení otázok kryštálových štruktúr vivianitu, mullitu a syntetických pyroxénov. Venoval sa aj štúdiu xenolitov v alkalických bazaltoch slovenských neovulkanitov, geotermobarometrii a iným, ako napr. prítomnosti minerálov azbestu v prachových časticiach. Podieľal sa morfologickom štúdiu kryštálov fullerénov[1] v období narastajúceho svetového záujmu o tieto látky. Venoval sa aj popularizácii moderných mineralogických poznatkov a prekladom populárno-náučných kníh. Nie počtom ale kvalitou sú jeho odborné práce radené k najlepším vo svojom obore, o čom svedčí aj veľké množstvo registrovaných citácií jeho článkov.

Významné práce a publikácie

upraviť

Medzi jeho významné publikované vedecké práce patria články:

 • Spinel Peridotite Xenoliths in the West Carpathian Late cenozoic Alkali Basalts and Their Tectonic Significance, Bulletin volcanologique, (1980, v spolupráci s D. Hovorkom)
 • Affinement de la structure de la vivianite Fe3(PO4)2·8H2O, Bulletin de Minéralogie (1980, spolu s J. F. Poullenom a M. Gaspérinom)
 • A double temperature gradient technique for the growth of single crystal fullerites from the vapor phase. Applied Physics, (1993, v širšom kolektíve)

Vydané slovníky, skriptá a učebné texty:

 • Mineralógia pre environmentalistov (1996, v spolupráci s M. Bobrom)
 • Všeobecná mineralógia: Štruktúrna kryštalografia a základy kryštalochémie (1997)
 • Všeobecná mineralógia: Morfologická kryštalografia (2000)
 • Kryštalochémia horninotvorných minerálov (2004)
 • Prášková rtg. difraktometria (2013, spolu s P. Bačíkom)
 • Slovenská kryštalografická terminológia (2014, spolu s I. Červeňom, E. Dobročkom a I. Vančovou)

Podieľal sa na prekladoch viacerých populárno-náučných kníh o mineralógii a petrológii. Napr.:

 • Bonewitz, R. L., Kamene a drahokamy. Podrobný atlas hornín, minerálov, drahých kameňov a fosílií. Slovart (2005)
 • Price, M., Walsh, K., Horniny a minerály. Príroda do vrecka. Slovart (2006, 2013)

Referencie

upraviť
 1. a b c Cambel, B., Slavkay, M., Kaličiak, M.: Významní slovenskí geológovia. Biografia, Veda, 2000, Bratislava, s. 113 – 114