Pearsonov symbol

(Presmerované z Pearsonov systém)

Pearsonov symbol je trojica symbolov, ktorá slúži ako druh označovania typov kryštalografických štruktúr (a v podstate aj kategorizácie - pretože rovnaký Pearsonov symbol môže mať viac minerálov).

Pearsonov symbol nešpecifikuje konkrétnu štruktúru, ale celý rad štruktúr, ktoré majú rovnakú symetriu a rovnaký počet atómov na elementárnu bunku. Napríklad Pearsonov symbol cP8 zahŕňa štruktúru typu B20 ako aj typu B21. (B20 a B21 sú symboly značenia v spôsobe označovanie štruktúr nazývanom Strukturbericht, pričom nemecký pojem Strukturbericht sa bez prekladu používa aj v angličtine). Kryštalografickú štruktúru B20 má napr. FeSi a štruktúru B21 ma kryštál CO.

Význam symbolov

upraviť

Pearsonov symbol sa skladá z troch znakov.

Prvým je malé písmeno charakterizuje kryštalografickú sústavu:

a    triklinická
c kubická
h hexagonálna
m monoklinická
o ortorombická
t tetragonálna

Za týmto malým písmenom nasleduje veľké písmeno charakterizujúce centráciu mriežky:

P    primitívna - necentrovaná
S bazálne centrovaná
I priestorovo centrovaná
F plošne centrovaná

Posledným znakom je číslo charakterizujúce počet atómov v jednej elementárnej priestorovej bunke.

Napríklad mriežka typu CsCl sa značí ako cP2, mriežka typu NaCl sa označuje cF8. Kubická plošne centrovaná mriežka typu austenit sa v tomto systéme označuje cF4.

Hexagonálna mriežka

upraviť
 
Hexagonálna základna mriežka

V Hexagonálnej mriežke sa za základnú jednotku berie kosoštvorcový hranol (na obrázku modro vyznačený), preto jednoduchá hexagonálna mriežka má Pearsonov symbol hP1 a nie hS3, podobne hexagonálna tesne usporiadaná HCP (Hexagonal close packed) má Pearsonov symbol hP2.

Pozn. Existuje nejednoznačnosť aj v samotnom označení základnej (Bravaisovej) hexagonálnej mriežky, niekedy sa označuje za bazálne centrovanú (ako sa javí) niekedy za primitívnu (častejšie), v každom prípade v hexagonálnej sústave existuje iba jedna základná (Bravaisová) mriežka a nie dve

Externé odkazy

upraviť