Pedagogická fakulta Univerzity Komenského (1946 – 1953)

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského bola prvá pedagogická fakulta na Slovensku, ktorá jestvovala v rokoch 1946 – 1953. Bola zriadená v roku 1946 na základe prezidentského dekrétu o vysokoškolskom vzdelávaní učiteľov so sídlom v Bratislave a s pobočkami v Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach. Realizovalo sa v nej prevažne štúdium učiteľov základných škôl popri zamestnaní.[1]

V akademickom roku 1947/1948 mala 27 poslucháčmi v dennom štúdiu a 2 750 poslucháčmi študujúcimi popri zamestnaní a v akademickom roku 1952/1953 vyučovala 294 poslucháčov v dennom a 2 245 v štúdiu popri zamestnaní.[2]

Fakulta zanikla v roku 1953, kedy boli na základe zákona č. 31/1953 Zb. o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon)[3] za školy pre vzdelávanie učiteľov určené, okrem iného, vyššie pedagogické školy a vysoké školy pedagogické, čiže fakulta sa pretransformovala na Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave a Vysokú školu pedagogickú v Bratislave.[4]

Na pedagogickej fakulte a nástupníckej Vysokej škole pedagogickej boli profesormi Július Brychta (od roku 1947 prednášal politickú ekonómiu a občiansku výchovu[5]), Miloslav Dillinger (1947 – 1950[6], F. Jurga, Ondrej Pavlík (1952 – 1957[7]), Eugen Suchoň (1948 – 1954[8]), V. Svitek, Michal Topoľský (1947 – 1958[9]), Peter Vajcik (1947 – 1959[10]), Ján Vanovič (1947, prednosta fyzikálneho ústavu fakulty 1948[11]) a ď. Dekanmi boli Jur Hronec (1946 – 1948) a Karol Stráňai (1950 – 1958[12]).

Referencie

upraviť
 1. pedagogické fakulty. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 36.
 2. pedagogické fakulty. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 36.
 3. zákon č. 31/1953 Zb. zo dňa 24. apríla 1953 o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon) [1]
 4. pedagogické fakulty. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 36.
 5. Brychta, Július. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. A-O. Bratislava: Veda, 1985, s. 101.
 6. Dillinger, Miloslav. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. A-O. Bratislava: Veda, 1985, s. 187.
 7. Pavlík, Ondrej. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 24.
 8. Suchoň, Eugen. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 333.
 9. Topoľský, Michal. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 448.
 10. Vajcik, Peter. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 523.
 11. Vanovič, Ján. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 333.
 12. Stráňai, Karol. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 2. P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, s. 315.

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.