Peloponézsky spolok

Peloponézsky spolok je moderné označenie pre sústavu spojenectiev Sparty, ktorá vznikla asi v polovici 6. storočia pred Kr. a trvalo až do 60. rokov 4. storočia pred Kr.. Patrili doňho najprv obce na Peloponéze (no nie všetky, najmä nie Argos a Chaia), v 5. storočí :D pred Kr. pristúpila Megara, Korint a Aigína, čím sa spolok stal súperom Aténskeho námorného spolku. Občas k nemu patrili napríklad aj Téby.

Spolok fungoval ako sústava dohôd Sparty s jednotlivými obcami, čiže nie ako nejaká ústredne vznikajúca a riadená organizácia.

Zohral významnú úlohu v grécko-perzských vojnách, ale najmä v peloponézskych vojnách, kedy k nemu pristúpili aj Atény. Spolok postupne zanikol po porážke Sparty roku 371 pred Kr. pri Leuktre, kedy došlo k významnému oslabeniu vojenskej sily Sparty.