Peloponézsky spolok

Peloponézsky spolok je moderné označenie pre sústavu spojenectiev Sparty, ktorá vznikla asi v polovici 6. storočia pred Kr. a trvala až do 60. rokov 4. storočia pred Kr. Patrili doň najprv mestské štáty na Peloponéze (no nie všetky, najmä nie Argos a Chaia), v 5. storočí pred Kr. pristúpila Megara, Korint a Aigína, čím sa spolok stal súperom Aténskeho námorného spolku. Občas k nemu patrili napríklad aj Téby.

Spolok fungoval ako sústava dohôd Sparty s jednotlivými mestskými štátmi, čiže nie ako ústredne vznikajúca a riadená organizácia.

Zohral významnú úlohu v grécko-perzských vojnách, ale najmä v peloponézskych vojnách, keď sa spolok dostal do vojenského konfliktu s Aténskym námorným spolkom a porazil ho. Spolok začal po porážke Sparty Tébami v roku 371 pred Kr. pri Leuktre postupne zanikať, keďže porážka výrazne oslabila vojenskú silu Sparty.

Pozri aj

upraviť