Perfectae caritatis

(Presmerované z Perfectae Caritatis)

Perfectæ Caritatis, dekrét o primeranej obnove rehoľného života, je jeden z najkratších dokumentov vydaných Druhým vatikánskym koncilom. Prijatý bol v pomere 2 321 k 4 hlasovaním biskupov a vyhlásený pápežom Pavlom VI. 28. októbra 1965.

Externé odkazy upraviť