Performance art (performance - výkon, predstavenie, vystúpenie, vykonanie, dielo, prednes) je umenie, kde činnosť jednotlivca alebo skupiny na určitom mieste v určitom čase predstavuje dielo.

Performančný umelec v Tokiu

Charakteristika

upraviť

Performance Art sa môže odohrávať kdekoľvek, kedykoľvek a akokoľvek dlho. Umenie performance môže byť akákoľvek situácia, ktorá obsahuje tieto štyri základné elementy: čas, priestor, umelcove telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Umelci vidia zmysel v tom, že umenie robia priamo pred publikom, čo vylučuje potrebu galérii, agentov, maklérov, daňových poradcov a ďalšie aspekty kapitalizmu. Je to istý spoločenský výklad čistoty umenia. Odkedy existuje Performance Art, ešte nikdy neboli dve vystúpenia absolútne rovnaké.

Charakteristické znaky performance

upraviť
  • Performance Art je živé
  • Performance Art nemá pravidlá alebo pokyny. Je to umenie lebo umelec povedal že je. Je to experiment.
  • Performance Art nie je na predaj. Avšak dajú sa naň predávať lístky alebo filmové práva.
  • Performance Art môže zahŕňať maľbu alebo sochu, dialóg, poéziu, hudbu, tanec, operu, film, svetlá, zvieratá, oheň... atď. Môže mať toľko rôznych podôb koľko je umelcov.
  • Performance Art je všeobecne uznávané umelecké hnutie.
  • Performance Art môže byť zábavné, humorné, šokujúce alebo desivé. Nezáleží, ktoré prídavné meno platí, hlavne musí byť zapamätateľné.

História

upraviť

Termín „Performance Art“ sa začal používať v 60-tych rokoch 20.storočia v USA. Pôvodne bolo používané na pomenovanie akéhokoľvek živého predstavenia, vrátane poézie, hudby, filmu, atď. v spojení s vizuálnym umením. Predchodcovia Performance Art tu boli ešte pred rokom 1960. Živé predstavenia Dadaistov zahŕňali poéziu aj vizuálne umenie. Nemecký Bauhaus, založený v roku 1919, využíval divadelný workshop na hľadanie vzťahu medzi priestorom, zvukom a svetlom. Univerzita Black Mountain v USA zlučovala divadelné štúdie s vizuálnym umením, 20 rokov predtým ako sa začalo používať slovo Performance Art. Napriek tomu, že samotné pomenovanie ešte neexistovalo, Performance Art tu už bolo.

Predstavitelia

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť