Performancia (akčné umenie)

Performancia je druh akčného umenia, kde umelec zapája do vystúpenia pred publikom svoje telo.

V performancii sa môžu vyskytovať prvky iných umeleckých druhov a žánrov - napríklad divadla, poézie, videoartu a pod. Pre nejednoznačnosť bol koncom 60. rokov - začiatkom 70 rokov tento pojem umelcami odmietaný, práve pre jeho konotácie najmä k divadlu a pod. Vo svete sú známymi performermi Chris Burden, Valie Export, Marina Abramovič a Ulay, Gina Pane, Vito Acconci.

Na Slovensku sa zaoberajú performanciou napr. Vladimír Kordoš, Peter Meluzin, Juraj Bartusz, József Juhász, Peter Rónai, Michal Murin, Blažej Baláž [1], Miroslav Nicz a na prelome 90. rokov umelecké skupiny Balvan (1987 - 92) a Transmusic Comp.(1989 - 96). Z mladšej generácie nastupujúcej na scénu v novom miléniu je to Viktor Fuček, Maja Štefančíková, kolektívy Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje a AÚ.

V Nových Zámkoch sa v rokoch 1988 - 2007 konal TransArt Communication - medzinárodný festival performancie, poriadaný Studiom Erté. Monografická publikácia o podujatí vyšla vo vydavateľstve Kaligram v r. 2008.

Umenie performancie bolo prítomné aj na výstavách Umenie akcie 1989 - 2000, ktoré boli realizované v Tatranskej galérii Poprad (2001) a v Nitrianskej galérii v Nitre (2001). Výstavy kurátorsky pripravila Lucia Gregorová - Stachová.