Perióda

rozlišovacia stránka

Perióda (z lat. periodus=členitá veta < gr. períodos=chodenie okolo, obeh, návrat) môže byť:

 • všeobecne a v dejinách: obdobie (spravidla charakterizované určitým vývinom, určitými udalosťami)
 • všeobecne: časový úsek, po ktorom sa nejaký jav opakuje, spravidla pravidelne
 • vo fyzike: doba kmitu, pozri perióda (fyzika)
 • v medicíne: skôr hovorové synonymum pre menštruácia
 • v chémii: vodorovný rad prvkov v periodickej sústave prvkov, pozri perióda (periodická tabuľka)
 • v jazykovede: vhodne členené súvetie, zvyčajne zložené z dvoch súmerných častí (predvetie – všeobecná myšlienka, závetie – vysvetlenie), synonymum: vetná perióda, pozri perióda (jazykoveda)
 • v astronómii: časový interval medzi pravidelne sa opakujúcim javom
 • v astronómii a statike: synonymum pre perióda obehu, obežná doba (astronómia)
 • v matematike:
  • číslica alebo skupina číslic, ktorá sa nekonečne veľakrát opakuje za desatinnou čiarkou (napr. 1,282828…), pozri perióda (matematika)
  • dĺžka intervalu, po ktorom sa znova opakuje (periodická) funkcia, pozri periodická funkcia
 • v geológii: geochronologická jednotka, časový ekvivalent útvaru, pozri perióda (geológia)
 • v metrike: jednotka pozostávajúca z dvoch alebo viacerých kolónov, pozri Perióda (metrika)
 • v hudbe: uzavretá základná hudobná forma, ktorá je rozdelená na dve spolu korešpondujúce časti, pozri perióda (hudba)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.