Perióda je fyzikálna veličina udávajúca dobu trvania periodického javu. Pri pohybe po kružnici je to doba, za ktorú hmotný bod opíše kružnicu jedenkrát.

Symbol a jednotky upraviť

Symbol: T

Základná jednotka: sekunda, skratka s

Ďalšie jednotky: pozri čas

Výpočet upraviť

 
 ,

kde

ω — je uhlová rýchlosť v (rad/s)
v — je obvodová rýchlosť v (m/s)
f — je frekvencia