Perifráza je jeden zo základných básnických trópov blízky metonýmii, ktorý vzniká tým, že sa predmet nepomenuje priamo, ale opisom, vymenovaním charakteristických znakov a vlastností.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.