Permeabilita vákua () je súčasť permeability, prírodná konštanta, ktorej hodnota je