Peroxodisíran draselný

chemická zlúčenina

Peroxodisíran draselný je anorganická zlúčenina veľmi dobre rozpustná vo vode. Táto soľ je silným oxidačným činidlom, často používaným k začatí polymerizácie. Používa sa tiež ako prídavná látka v potravinách (kód E922).

Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran draselný
Peroxodisíran draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec K2S2O8
Synonymá Persulfát draselný
Persíran draselný
Vzhľad Biela práškovitá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 270,3 u
Molárna hmotnosť 270,322 g/mol
Teplota topenia 1 067 °C
Teplota varu 1 689 °C
Teplota rozkladu ~ 100 °C
Hustota 2,477 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
5 g/100 ml (20 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka07 - dráždivá látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Nebezpečenstvo
Vety H H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P220, P261, P280, P305+351+338, P342+311
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Oxidačné činidlo Škodlivá látka Dráždivá látka
Oxidačné
činidlo

(O)
Škodlivá
látka
(Xn)
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R8, R22, R36/37/38, R42/43
Vety S S2, S22, S24, S26, S37
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
1
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7727-21-1
Číslo UN 1492
EINECS číslo 231-781-8
Číslo RTECS SE0400000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VýrobaUpraviť

Peroxodisíran draselný môže byť vyrobený elektrolýzou chladného roztoku hydrogénsíranu draselného v kyseline sírovej pri vysokej hustote prúdu[1]

2 KHSO4 → K2S ​​2O8 + H2

Tiež ho možno získať pridaním hydrogensíranu draselného (KHSO4) do roztoku rozpustnejšieho peroxodisíranu amónneho (NH4)2S ​​2O8 a tiež oxidáciou síranu draselného fluórom.

Použitie a vlastnostiUpraviť

Peroxodisíran draselný sa používa na začatie polymerizácie rôznych alkénov, pri ktorých vznikajú významné polyméry ako sú butadiénstyrenový kaučuk a polytetrafluóretylén. V roztoku disociuje na anhydrid sírový:

[O3SO-OSO3]2- ⇔ 2 [SO4]-

Používa sa v organickej chémii ako oxidačné činidlo[2], napríklad k oxidácii fenolov na p-difenoly alebo k Boylandovo – Simsovej oxidácii anilínov.

Keďže ide o silné ale stabilné bieliace činidlo, používa sa tiež v mnohých liekoch na bielenie a zjasňovanie vlasov. Rovnako nachádza využitie ako látka zlepšujúca vlastnosti múky, avšak v EÚ nie je schválené jeho použitie na tento účel.

BezpečnosťUpraviť

Peroxodisíran draselný je silné oxidačné činidlo a nemalo by prísť do styku s organickými zlúčeninami. Dlhší kontakt tejto látky s pokožkou môže vyústiť v podráždenie.[3]

ReferencieUpraviť

  1. BRAUER, Georg. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry Vol. 1. 2nd Ed. New York : Academic Press, 1963. ISBN 978-0121266011. S. 392. (po anglicky)
  2. Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, vol. 1, pp 193-197 (1995)
  3. Final Report on the Safety Assessment of Ammonium, Potassium, and Sodium Persulfate. International Journal of Toxicology, Január 2001, roč. 20, čís. 3, s. 7-21. DOI10.1080/10915810152630710.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Peroxodisíran draselný na českej Wikipédii.