Perpetuum mobile (lat.) je:

  • hypotetické zariadenie, ktoré by trvalo vykonávalo prácu bez dodávania energie (perpetuum mobile prvého druhu)
  • hypotetický periodicky pracujúci stroj, ktorý by všetko teplo odobraté zo zdroja premieňal na prácu (perpetuum mobile druhého druhu).

Ani jedno zariadenie sa nedá zostrojiť.

Zvyčajne sú koncepcie perpetuum mobile v rozpore s prvou alebo druhou termodynamickou vetou a teda už principiálne nemôžu reálne fungovať.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.