Pestroň je oficiálne slovenské rodové meno latinského rodu Zerynthia; neformálne medzi entomológmi aj meno latinských rodov zo skupiny (tribus) Zerynthiini (v staršom alebo v novšom ponímaní) a v širšom zmysle aj všetkých rodov z podčeľade jasone okrem rodu jasoň.