Peta (symbol P) je predpona sústavy SI a znamená mocninu 1015, tj. Označuje milión miliárd základných jednotiek. Predpona pochádza z gréckeho πέντε - päť, čo súvisí s tým, že sa jedná o piatu predponu zodpovedajúcu mocnine ktorá je násobkom troch. Z hľadiska etymológie patrí peta k predponám v rozsahu terayotta ktoré vznikli z čísloviek štyri až osem vypustením jedného písmena.

Predpony SI
10n Predpona Symbol Veľkosť Decimálne
1024 yotta Y kvadrilión 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E trilión 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000
1012 tera T bilión 1 000 000 000 000
109 giga G miliarda 1 000 000 000
106 mega M milión 1 000 000
103 kilo k tisíc 1 000
102 hekto h sto 100
101 deka da desať 10
100 jeden 1
10−1 deci d desatina 0,1
10−2 centi c stotina 0,01
10−3 mili m tisícina 0,001
10−6 mikro µ (u) milióntina 0,000 001
10−9 nano n miliardtina 0,000 000 001
10−12 piko p bilióntina 0,000 000 000 001
10−15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001
10−18 atto a trilióntina 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yokto y kvadrilióntina 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Peta na českej Wikipédii.