Peter Moczo

Peter Moczo (* 12. marec 1956) je slovenský geofyzik a univerzitný profesor (2002).

Peter Moczo
slovenský geofyzik a univerzitný profesor
Peter Moczo
Dielo
Polia pôsobnostiseizmológia
Alma materKarlova univerzita v Prahe
Akademický titulprof. RNDr.
Vedecká hodnosťDrSc.
Osobné informácie
Narodenie12. marec 1956 (66 rokov)

ŽivotopisUpraviť

V roku 1980 vyštudoval geofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde získal aj vedecké hodnosti CSc. a DrSc. Od roku 1980 pracoval v Geofyzikálnom ústave SAV (terajší Ústav vied o Zemi SAV), kde v rokoch 1994 – 2004 viedol oddelenie seizmológie a v rokoch 1997 – 2000 bol predsedom vedeckej rady. Od roku 2001 pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde v rokoch 2004 – 2020 viedol Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. V rokoch 1999 – 2015 bol predsedom Slovenského národného komitétu pre geodéziu a geofyziku, od roku 2010 je predsedom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc) v geofyzike, meteorológii a klimatológii, v rokoch 2012 – 2015 bol členom Akreditačnej komisie, v rokoch 2015 – 2019 prorektorom Univerzity Komenského pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium, v rokoch 2017 –  2021 predsedom Učenej spoločnosti Slovenska, v rokoch 2015 - 2021 predsedom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti.[1]. Od roku 2022 je členom predsedníctva APVV[2].

Bol hosťujúcim profesorom na Univerzite v Kyote a Université Joseph Fourier v Grenobli, bol hosťujúcim vedcom na University of Alberta v Edmontone a University of California v Santa Barbare. Prednášal semestrálne kurzy na Kyoto University, University of California v Santa Barbare, Université Joseph Fourier v Grenobli a Universität Wien.

Založil teoretickú a výpočtovú seizmológiu na Slovensku. V celosvetovom meradle významne prispel k rozvoju numerického modelovania šírenia seizmických vĺn, najmä metódy konečných diferencií na numerické modelovanie šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach.[3] Je hlavným autorom monografie The Finite-difference Modelling of Earthquake Motions – Waves and Ruptures vydanej v Cambridge University Press.

Viedol tímy, ktoré vybudovali súčasnú národnú sieť seizmických staníc a lokálnu sieť seizmických staníc východné Slovensko. Viedol tímy, ktoré analyzovali seizmické ohrozenie slovenských atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach a obhájili svoje analýzy na revíznych misiách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.[4] Tím, ktorý vytvoril, bol ocenený ako špičkový tím SAV, Univerzity Komenského a Akreditačnej komisie.

Najvýznamnejšie oceneniaUpraviť

Boli mu udelené[chýba zdroj]: Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (2006), Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu (2006), Prémia Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas (2008, 2011), Outstanding reviewer of the year, Geophysical Journal International (2010, 2011), Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii Vedecko-technický tím roka (vedúci tímu), Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v kategórii Prírodné a technické vedy za dielo The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions - Waves and Ruptures 2015, Cena M. R. Štefánika 2015 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce, Zlatá medaila Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 2016, Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky, Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave 2019.

ReferencieUpraviť

  1. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online.
  2. APVV | Predsedníctvo [online]. www.apvv.sk, [cit. 2022-02-14]. Dostupné online.
  3. Učená spoločnosť SAV. prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. – predseda [online]. learned.sk, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
  4. Peter Moczo, Kto je kto v slovenskej vede [online]. dennikn.sk, [cit. 2015-09-02]. Dostupné online.