Petro-pavlovský pôst

Petro-pavlovský pôst alebo Apoštolský pôst (ľudovo tiež Petrovka) je jedným z pôstnych období kresťanských cirkví byzantského obradu.

Začína sa v pondelok po Nedeli všetkých svätých a pokračuje do sviatku svätých, slávnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla (29. júna). Vzhľadom na to, že dátum, na ktorý pripadne Nedeľa všetkých svätých, je závislý od dátumu Paschy, tak dĺžka petropavlovského pôstu nie je v každom roku rovnaká.

Externé odkazy upraviť