Petrografia

Petrografia (gr.) je odvetvie petrológie, ktoré sa zaoberá stavbou hornín, ich minerálnym zložením, štruktúrou a textúrou. Petrografia je popisnou odnožou petrológie.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.