Pevná látka

(Presmerované z Pevné skupenstvo)

Pevná látka, tuhá látka, tuhé skupenstvo alebo pevné skupenstvo (o voľbe medzi slovami „pevný“ a „tuhý“ pozri napr. [1]) je jedno z troch hlavných skupenstiev, napr. ľad. Tuhá látka sa vyznačuje pevným, často pravidelným usporiadaním častíc. Teleso z tuhej látky udržuje svoj tvar, aj keď nie je uzavreté do nejakého objemu. Sily medzi časticami pevnej látky sú obvykle silnejšie ako sily, ktoré by spôsobili jeho rozpad, najčastejšie sa uvažuje gravitačná sila s veľkosťou porovnateľnou s pozemskými podmienkami.

Referencie

upraviť
  1. ČERVEŇ, Ivan. Možno chápať slová pevný a tuhý ako synonymá?. Kultúra slova (Bratislava), 2002, roč. 36, čís. 1, s. 7 – 13. Dostupné online [cit. 2016-10-03]. ISSN 0023-5202.