Fixný menový kurz

(Presmerované z Pevný menový kurz)

Fixný/pevný menový kurz alebo fixný/pevný výmenný kurz alebo fixný/pevný kurz je menový kurz, ktorý je nemenný (alebo takmer nemenný), či už je vyjadrený v inej mene alebo prostredníctvom koša iných mien alebo v inej jednotke, napríklad zlate.

Ako sa mení hodnota referenčnej meny alebo hodnoty, tak sa mení aj hodnota meny s pevným menovým kurzom. Tento typ menového kurzu znemožňuje vláde používať nezávislú domácu menovú politiku.

Výhody: stabilné prostredie pre zahraničné investície, pomáha udržovať nízku infláciu, znižuje transakčné náklady. Nevýhody: strata autonómnej menovej politiky, nutnosť CB neustále udržovať kurz na oficiálnej úrovni, strata možnosti prispôsobovať sa aktuálnym ekonomickým javom, riziko špekulatívneho útoku na menu, rozdiel medzi nominálnym a reálnym menovým kurzom.