Pižmovec hnedý (Osmoderma eremita) je druh európskeho chrobáka z čeľade skarabeusovité.

Pižmovec hnedý

Osmoderma eremita v Nórsku
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
[1]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763)
Synonymá
Osmoderma coriarius (De Geer, 1774)
Osmoderma italica (Sparacio, 2000)
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Vyskytuje sa v listnatých lesoch celej Európy (okrem Britských ostrovov), pričom smerom na západ a sever je jeho výskyt vzácny.[2] Tento druh je saproxylofágny – živiaci sa odumretou drevnou hmotou. Larvy tohto druhu sa vytvárajú v dutinách starých stromov. Vývoj larvy trvá približne dva roky a pri zhoršených podmienkach aj dlhšie. Dôležitým druhom je dub, vŕba a topoľ, ale larvy sa vyvíjajú aj v ostatných vhodných stromoch.[3] Z dôvodu straty lokalít prirodzeného výskytu je populácia tohto druhu klesajúca. Vo väčšine Európy prioritne chránený.[4] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov pižmovec hnedý patrí medzi takmer ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, u európskej populácii bol zaznamenaný pokles z dôvodu straty starých stromov, kde sa rozmnožuje. V Taliansku je vzácny, v Španielsku a vo Fínsku existuje len niekoľko lokalít kde sa rozmnožuje, vo Francúzsku a vo Švédsku je rozšírený v južných častiach krajiny, v Poľsku je rozšírený ale ohrozený stratou biotopov.[1]

Larva

Referencie

upraviť
  1. a b IUCN Red list 2020.2. Prístup 21. júla 2020.
  2. pižmovec hnedý [online]. SAŽP, [cit. 2011-11-10]. Dostupné online.
  3. ARKive, [cit. 2011-11-10]. [Hermit beetle (Osmoderma eremita) Dostupné online.] (anglicky)
  4. SMERNICA RADY 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

Iné projekty

upraviť