Pierre Dubois

Pierre Dubois (c. 1250 – c. 1321) bol francúzsky publicista, scholastik, právnik a dvorný poradca kráľa Filipa IV. Bol autorom viacerých politických pamfletov vrátane De recuperatione terrae sanctae z roku 1306, v ktorom vypracoval koncepciu na vytvorenie európskej organizácie zloženej zo suverénnych kresťanských štátov.