Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Pieseň pozri Pieseň (rozlišovacia stránka).

Pieseň alebo pesnička (najmä v populárnej hudbe aj: song[1][2]) je spievané hudobné dielo a osobitný hudobný žáner.

Pieseň ako hudobné dielo upraviť

Piesňové dielo obsahuje spievaný part, ktorý je interpretovaný ľudským hlasom, zložený zo slov (alebo iných vokálne interpretovateľných zvukov) a textu (zväčša veršovo a stroficky viazaného). Voľné a prozaické bývajú texty najčastejšie v liturgických (náboženských) spevoch. Vokálna zložka býva sprevádzaná hudobnými nástrojmi. Výnimkou môžu byť zborové piesne, spirituály alebo iné skladby, ktoré sú spievané a cappella, prípadne scatované. Jednotlivé verše piesne v populárnej hudbe sa nazývajú verzie. V populárnej hudbe je zaužívané, že medzi verziami sa opakujú verše, ktoré nazývame refrén. Piesne sú najbežnejšie spievané jedným sólovým spevákom, piesne spievané dvoma spevákmi sa nazývajú duety, troma spevákmi triá, viachlasné spevyzbory, alebo chorály. Vzhľadom na svoj účel možno piesne deliť na cirkevné alebo svetské. Nespievané hudobné skladby, ktoré sú interpretované iba hudobnými nástrojmi sú označované ako inštrumentálne skladby (kompozície).

Pieseň ako žáner upraviť

Pieseň v populárnej hudbe upraviť

Pieseň je typický žáner populárnej hudby.

Pieseň v klasickej hudbe upraviť

Pieseň je obľúbeným žánrom klasickej hudby. Okrem vlastnej piesne (často komponovanej spolu s inými piesňami v piesňových cykloch) možno nájsť v klasickej hudby i odvodené podoby, ako napr. ária.

Pieseň v ľudovej hudbe upraviť

Pieseň je tiež typickým prejavom ľudového umenia.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pieseň
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pieseň

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  1. song. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 1129.
  2. song. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 669.