Pin (z angl. špendlík) je - v slovenčine slangový - výraz pre vývod elektronickej súčiastky, obvykle integrovaného obvodu.

U väčšiny druhov puzdier integrovaných obvodov vzniká pin vytvarovaním predpripraveného rámu z tenkého plechového rámu (angl. wireframe), na ktorý sa upevňuje a kontaktuje samotný čip.

Popis významu jednotlivých pinov integrovaného obvodu alebo konektora sa označuje výrazom pinout.