Piskor

(Presmerované z Piskory)

Piskor môže byť:

Piskory môže byť taxón:

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

 1. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 17 – 23.
 2. a b c d Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 803 – 804.
 3. a b piskor. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p-r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 74.
 4. piskori. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, 1932. 348 s. S. 76. (Tu sa spomína ako piskor aj „mrena“ - zrejme má byť „mrenka“, čo je (český) názov druhu slíž severný)
 5. a b c piskor. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí.
 6. KREJČA, Jindřich; KORBEL, Ladislav, et al. Veľká kniha živočíchov : hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. Ilustrácie Jindřich Krejča. 3. nezm. vyd. Bratislava : Príroda, 1997. 345 s. ISBN 80-07-00990-6. S. 216.
 7. HANEL, Lubomír; ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. Lampetra : bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků (Vlašim: Český svaz ochránců přírody), 2011, čís. VII, s. 36 – 71. ISBN 978-80-86327-95-2. Dostupné online [cit. 2020-08-06]. ISSN 1212-1312.
 8. Schmerle [online]. zeno.org, [cit. 2020-08-05]. Dostupné online.
 9. piskor. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 479.
 10. BALÁŽ, Ivan, et al. Hlodavce a hmyzožravce Slovenska. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2013. 197 s. Dostupné online. ISBN 978-80-558-0437-8. S. 17.
 11. HEJTMÁNEK, Ján. Škodcovia včely medonosnej. V Prievidzi : U̇stredia slovenských vċelárov, 1947. 196 s. S. 10.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.