Pivovar je technologický celok vyrábajúci pivo. Je rozdelený do niekoľkých samostatných prevádzok, ktoré zodpovedajú jednotlivým výrobným fázam. Veľkosť pivovaru sa môže pohybovať od malého domáceho až po veľký priemyselný podnik. Variabilita existuje aj pri jednotlivých technológiách varenia piva. Pivovar, ktorého ročná produkcia neprekročí 10 000 hl, sa označuje ako minipivovar.

Vstup do pivovaru Hurbanovo
Varňa piva

História pivovarov na Slovensku upraviť

Prvé tri kráľovské pivovary v bývalom Rakúsko-Uhorsku sa nachádzali v TvrdomesticiachVeľkých Uherciach pri Topoľčanoch na Slovensku a v Turdmenoch pri Balatone v dnešnom Maďarsku. O existencii týchto pivovarov sa zmieňuje listina kráľa Ladislava IV. z roku 1274.

Technológie výroby upraviť

  • Šrotovanie sladu
  • Varný proces
  • Hlavné kvasenie
  • Dozrievanie piva
  • Filtrácia piva
  • Stáčanie
  • Sanitačné procesy

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pivovar

Externé odkazy upraviť