Planetárium (budova)

budova určená na projekciu a prezentáciu nočnej oblohy

Planetárium je budova určená na projekciu a prezentáciu nočnej oblohy alebo na nacvičovanie nebeskej navigácie. Slúži na výuku a popularizáciu astronómie. Planetárium môže, ale nemusí byť spojené s hvezdárňou.

Planetárium v Hlohovci (Zeiss ZKP-2)

Tradične a najčastejšie sa planetáriom myslí budova s tzv. projekčným planetáriom, čo je špeciálny premietací prístroj a zariadenie, ktorým sa mechanickými a optickými prostriedkami premieta do kupply zo stredu kupply s veľkou presnosťou obraz hviezdnej oblohy a pohybov kozmických telies (najmä hviezd, Mesiaca, planét a Slnka) v súlade s fyzikálnymi zákonmi týchto pohybov.[1] V tomto prípade ide o tzv. optomechanické planetárium alebo optomechanický prístroj. Hviezdy premieta cez veľmi malé dierky, za ktorými je umiestnený veľmi silný svetelný zdroj.

V súčasnosti sú čoraz rozšírenejšie tzv. digitálne planetáriá, ktoré premietajú obraz projektormi špeciálne prispôsobenými zakriveným plochám kupoly. Digitálne planetárium vie okrem polôh hviezd vyobraziť napríklad ich spojnice v súhvezdiach, mytologickú podobu, atmosférické úkazy, či ukázať detailne rôzne objekty slnečnej sústavy, hlbokého vesmíru a vykonávať simuláciu vesmírneho letu. Pohyb obrazu generovaného v takomto planetáriu nie je na rozdiel od optomechanického prístroja nijako obmedzený.

Prvé planetárium sveta bolo založené 21. októbra 1923 v Deutsches Museum. Najväčšie planetárium sveta sa nachádza v Liberty Science Center a má priemer kupoly 27 metrov.

Referencie

upraviť
  1. planetárium. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. ; http://leccos.com/index.php/clanky/planetarium Archivované 2012-11-24 na Wayback Machine

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Softvér:

  • Stellarium realistiké zobrazenie hviezdnej oblohy s výberom miesta a času pozorovania, voľný softvér
  • Celestia Archivované 2013-10-16 na Wayback Machine 3d-kozmos simulátor s tisíckami objektov rozšíriteľný o mnoho pluginov, voľný softvér

Iné: